Jakość powietrza
Gdów powiat wielicki

Aktualnie:

dobra

Jutro:

dobra