Jakość powietrza
Gdów powiat wielicki

Aktualnie:

bardzo dobra

Jutro:

dobra