Jakość powietrza
dla gminy
Żegocinai powiatu bocheńskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

dobra