Jakość powietrza
dla miasta
Brzeskoi powiatu brzeskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

bardzo dobra