Jakość powietrza
dla miasta
Brzeskoi powiatu brzeskiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra