Jakość powietrza
dla miasta
Tarnówi powiatu tarnowskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

bardzo dobra