Jakość powietrza
dla gminy
Radłówi powiatu tarnowskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

bardzo dobra