Jakość powietrza
Radłów powiat tarnowski

Aktualnie:

umiarkowana
1 stopień zagrożenia dla powiatu tarnowskiego

Jutro:

dobra