Jakość powietrza
dla gminy
Miasto Grybówi powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

dobra

Prognoza na jutro:

dobra