Jakość powietrza
dla gminy
Miasto Grybówi powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra