Jakość powietrza
dla gminy
Stary Sączi powiatu nowosądeckiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

dobra