Jakość powietrza
Stary Sącz powiat nowosądecki

Aktualnie:

niekorzystna

Jutro:

dobra