Jakość powietrza
Igołomia-Wawrzeńczyce powiat krakowski

Aktualnie:

umiarkowana

Jutro:

dobra