Jakość powietrza
dla gminy
Igołomia-Wawrzeńczycei powiatu krakowskiego

Aktualnie:

bardzo dobra

Prognoza na jutro:

bardzo dobra