Jakość powietrza
Liszki powiat krakowski

Aktualnie:

niekorzystna

Jutro:

dobra