Jakość powietrza
dla gminy
Zabierzówi powiatu krakowskiego

Aktualnie:

umiarkowana

Prognoza na jutro:

zła