Jakość powietrza
Zabierzów powiat krakowski

Aktualnie:

bardzo dobra

Jutro:

niekorzystna