Jakość powietrza
dla gminy
Zabierzówi powiatu krakowskiego

Aktualnie:

niekorzystna

Prognoza na jutro:

umiarkowana