Jakość powietrza

powiat krakowski

Aktualnie:

niekorzystna
1 stopień zagrożenia dla powiatu krakowskiego

Jutro:

dobra