Warsztaty OZE – dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020

30 listopada odbyły się ostanie warsztaty dla Liderów projektów wybranych do otrzymania dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych). Cykl 4 spotkań (26 października, 9 listopada, 16 listopada … Czytaj dalej Warsztaty OZE – dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020