Warsztaty OZE – dofinansowanie w ramach RPO 2014-2020

warsztaty oze

30 listopada odbyły się ostanie warsztaty dla Liderów projektów wybranych do otrzymania dofinansowania na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Poddziałanie 4.1.1 – Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych).

Cykl 4 spotkań (26 października, 9 listopada, 16 listopada i 30 listopada) obejmował przygotowanie specyfiki istotnych warunków zamówień dla instalacji OZE tj. pomp ciepła c.w.u., kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych i kotłów na biomasę. Warsztaty poprowadzili specjaliści z Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii „Miękinia”, Polskiej Organizacji Rozwoju i Technologii Pomp Ciepła (PORT PC) oraz Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej. 

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE “Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”.