Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe spełniających wymagania ekoprojektu

Lista zawiera zgłoszone urządzenia grzewcze – kotły i miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń określone w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 lub Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1185.

Regulamin prowadzenia listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych – obowiązuje od 01.03.2017

Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Nazwa urządzeniaGrafikaRodzaj i moc znamionowaPaliwoDokumenty
GREEN ECO
PRESTIGE VR3


www.kotly-greeneco.pl/
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 32 S
ATMOS DC 40 SX


www.intercon.com.pl
Kocioł

35kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOMIZ
SZTOKER+

www.komiz.pl
Kocioł

12kW, 18kW, 24kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek energetyczny; granulacja 5-25mm, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci ≤ 11%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 ; zawartość części lotnych 30-40%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
ZIBI

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

11kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED DASPELL LUX GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
KRS TECH DUO

www.kotlyco.pl
Kocioł

18kW, 22kW, 26kW, 39kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HAJDUK
PRISMA K:
Kh, KR, KRh, 1V,
1VT, 1Vh, 1VTh

www.hajduk.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

9,5kW
Drewno

drewno liściaste; wilgotność <20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT DASPELL LUXGL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW
Pelety

wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%

Wniosek
Badania
Instrukcja
STALMARK
EKO SILVER

www.stalmark.pl
Kocioł

14kW, 24kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
EFEKT

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 17kW,
23kW,29kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek energetyczny; granulacja 5-25mm, wartość opałowa (w stanie suchym) > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci ≤ 11%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%

Wniosek
Badania
Instrukcja
MCE
V7

www.kotlymce.pl
Kocioł

20kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek 31.2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc; granulacja 0-25mm; niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania); zawartość części lotnych 28-40%; wilgotność mniejsza niż 15%; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 32 GS


www.intercon.com.pl
Kocioł

32kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW
Pelety

klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOBUD
COMPACT PELLETS

www.kotlobud.pl
Kocioł

19kW, 34kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
BIOTEC

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 24kW,
35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NIBE-BIAWAR
PELLUX 200 Touch

www.biawar.com.pl
Kocioł

20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DWOREK BIS
COMFORT BLUE

www.dworekbis.pl
Kocioł

17kW, 21kW, 25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KONSTAL
SKAM-P GRANT

www.kotlarstwo.info/
Kocioł

15kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
ENVO
KSP

www.grupaenvo.pl
Kocioł

20kW

Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA350

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

15,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 37kW, 60kW
Pelety

wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%

Wniosek
Badania
Instrukcja
RAKOCZY STAL
CORTINA PELLET

rakoczy.pl
Kocioł

14kW, 21kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
Q EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW, 60kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
BLANKA 6757
BLANKA 910

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

11kW, 16kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 30

www.klimosz.pl
Kocioł

30kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 37kW, 60kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
HT EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRZACZEK
SKP ECO

www.krzaczek.eu
Kocioł

18kW, 35kW
Węgiel kamienny

sortyment ekogroszek; uziarnienie: 5-31 mm; wartość opałowa 27-28 MJ/kg; zawartość wilgoci<15 %; zawartość siarki <0,6 %; zawartość popiołu<7 %; zawartość części lotnych 28-40 %; temperatura mięknienia popiołem 1200°C; zdolność spiekania<5;


Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SMART EKOPELL

www.defro.pl
Kocioł

24kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HKS LAZAR
GRANT

www.hkslazar.pl
hkslazar_grantKocioł

20kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-50%, zawartość popiołu 5-20%;


Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
INTERCON
DOR N AUTOMAT PELLET


www.intercon.com.pl
Kocioł

15kW, 25kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
METAL-FACH
SMART BIO EFFECT

www.metalfachtg.com.pl
Kocioł

16kW, 20kW, 25kW, 30kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROTECH
EPV 25

www.protech-wkg.pl


Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKOMAX

www.defro.pl
Kocioł

75kW, 150kW, 300kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
WYGODA ECO

www.kotlyzar.pl/pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-PE mini 20
EKO-PE mini 35

www.elektromet.com.pl/
Kocioł

18kW, 35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROSAT
ORLAN SUPER

www.kotly.com
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TEKLA
DRACO BIO

www.teklakotly.pl
Kocioł

15kW, 35kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HAJDUK
PRISMA M:
MH, MR, MRH,
MDRH, 1VM, 1VMH

www.hajduk.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

8,8kW
Drewno

drewno liściaste; wilgotność <20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ENVO
KSM

www.grupaenvo.pl
Kocioł

22kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
WINDHAGER
BIOWIN

www.windhager.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 21kW, 26kW, 33kW
Pelety

klasa C1; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HERZ
PELLETSTAR

www.herz.com.pl
Kocioł

12kW, 20kW, 30kW,
45kW, 60kW
Pelety

nie przetwarzane przemysłowo
zgodnie z ENplus, Swisspellet, DINplus lub ÖNORM M 7135 ewentualnie pellety zgodnie z
EN 14961-2 wg. specyfikacji: klasa własności A1, maksymalna zawartość pyłu w masie składowanego paliwa do 8%, wartość opałowa przy dostawie >4,6kWh/kg, gęstość usypowa BD przy dostawie >600kg/m³, wytrzymałość mechaniczna DU, EN
15210-1 przy dostawie, m-%: DU97.5 ≥97,5, średnica 6mm

Wniosek
Instrukcja
Badania
KRATKI
MB 100
MB 120

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

14kW, 22kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
ECO DUO PLUS 5

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROSAT
ORLINGO 200

www.kotly.com
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
WEBERMAN

www.kotlyzar.pl/pl
Kocioł

15kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek typ 31 lub 31.1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA BR

www.defro.pl
Kocioł

24kW
Węgiel brunatny

sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa >12,5 MJ/kg; wilgotność <20%; zawartość popiołu 5-20%; zawartość części lotnych 40-50 %;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
KOMPAKT EKOPELL

www.defro.pl
defro_kompaktekopellKocioł

30kW, 50kW
Pelety

wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
IWONA PELLETS
ALEX AQUA ECO

www.iwonapellets.pl
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

13kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKO-HURT
KOVERT

www.eko-hurt.pl/
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 30

www.klimosz.pl
Kocioł

30kW

Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOGREN
EG PELLET MINI REVO

www.ekogren.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW, 45kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TANIEOGRZEWANIE.PL
COMPACT PEL-LET

www.tanieogrzewanie.pl/
Kocioł

18,1kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MB-M
MB-Z
MB-O
MB-A


kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW, 13kW, 15kW,
17kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
BUDMET
FOREST

www.budmetnocon.pl/

Kocioł

15kW, 25kW, 50kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
CWD
BIOWARMER

www.cichewicz.pl
Kocioł

60kW
Zrębka

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤1,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

120kW, 240kW, 450kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA250

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

12,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA EKOPELL

www.defro.pl
defro_sigmaekopellKocioł

20kW
Pelety

średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność ≤ 12%; zapopielenie ≤ 0,5%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES

serigstad-energy.com
Kocioł

25kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
KOZA K AB
KOZA AB 2

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

8kW, 10kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOŁTON
ECO MATIX

www.kolton.pl
Kocioł

19kW, 25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
SIGMA E

www.defro.pl
Kocioł

12kW, 16kW, 20kW, 24kW, 36kW, 48kW
Węgiel kamienny

sortyment groszek, wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW,
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
VEGA
KOZA K 5


kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

6kW, 7kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
VIESSMANN
EASYPELL


www.viessmann.pl
Kocioł

16kW, 32kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOŁTON
BIO PELLMAX

www.kolton.pl
Kocioł

32kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

72kW, 100kW, 125kW, 150kW, 200kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
GALMET
GALAXIA KWE

galmet.com.pl
galmet_galaxiakweKocioł

15kW, 22kW
węgiel kamienny

eko-groszek; średenica 8-25 mm; wartość opałowa >28MJ/kg; zapopielenie 2-7 %; wilgotność ≤ 11%; temperatura topnienia popiołu ≥ 1200 st.C; zawartość części lotnych 15-30%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
PERFEKT BIO

www.kamen.com.pl/
Kocioł

11kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOBUD
EKO CERAMIC PLUS

www.kotlobud.pl
Kocioł

17kW, 25kW, 34kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NIBE-BIAWAR
PELLUX 100

www.biawar.com.pl
Kocioł

20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
EKO-PRIM KOMFORT ED

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

13,5kW, 18kW, 23kW, 27kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
GALMET
GENESIS PLUS

www.galmet.com.pl
Kocioł

10kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
DRAGON 4/16

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

15,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Pelety

średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa >17 MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ZĘBIEC
AGAT

www.zebiec.pl/
Kocioł

10kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-KWP V

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekokwpvKocioł

17kW, 34kW
węgiel kamienny

eko-groszek; granulacja 5-25 mm; wartość opałowa >28MJ/kg; zapopielenie 2-7 %; wilgotność ≤ 11%


węgiel brunatny

ekogroszek; granulacja 10-25mm; wartość opałowa >19 MJ/kg; zapopielenie 5-10 %; wilgotność ≤ 15%


Pelety

granulacja 6-8mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność ≤ 12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOGREN
EG PELLET MINI-X

www.ekogren.pl
Kocioł

16kW, 24kW, 32kW, 45kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
STALMARK
EKO PIONIER

www.stalmark.pl
EKO PIONIERKocioł

17kW, 25kW, 33kW
Węgiel kamienny

typu 31.2, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość wilgoci ≤ 11%; zawartość części lotnych > 15%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
Kocioł

72kW, 100kW, 125kW, 150kW, 200kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO COMPACT

www.sas.busko.pl
Kocioł

10kW, 12kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
OGNIWO
EKO PELLET

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł

18 kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
PELLET KOMPAKT

www.kamen.com.pl
Kocioł

17kW, 34kW
Pelety

granulacja 6-8 mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
JAŃCZAK
OSCAR

www.kotly-janczak.pl/
Kocioł

27kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
MJ-EKONOMIK

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 24kW,
35kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
NADIA 10 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
FRANEK 10
FRANEK 12
FRANEK 14

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW, 12kW, 14kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ELEKTROMET
EKO-KWP MDP

www.elektromet.com.pl
Kocioł

15kW, 25kW
Pelety

granulacja 6-8 mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
PROSAT WE

www.prosat.pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
LECHMA
PP 600 PRESTIGE S/M/L
PL 600 PRESTIGE S/M/L

www.lechma.com.pl
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12,6kW, 14,9kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
PELL DUO

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 25 GS


www.intercon.com.pl
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
LUCY 12 PW
LUCY 16 PW
LUCY 20 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW, 16kW, 20kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
PROTECH
PIK

www.protech-wkg.pl
Kocioł

14kW, 28kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

120kW, 240kW, 450kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED EKO NL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKOPELL MAX

www.defro.pl
Kocioł

75kW, 300kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
STAL-MAX
BOMAX

www.kotlystalmax.pl
Kocioł

18kW, 36kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HKS LAZAR
SMART FIRE

www.hkslazar.pl
hkslazar_smartfireKocioł

11kW, 15kW, 22kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MBZ 13 PW

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

13kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TEKLA
DRACO BIO COMPACT

www.teklakotly.pl

Kocioł

12kW, 18kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 3,0-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; wilgotność <10%; zawartość popiołu ≤0,7%

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
NEMO 2B TOPECO
NEMO 4/24 TOPECO

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

15kW
11,3kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRZACZEK
SKP BIO

www.krzaczek.eu
Kocioł

16kW, 25kW, 50kW
Pelety

średnica 4-10mm; długość <50mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność <12%; zawartość popiołu <1,50%; zawartość siarki <0,08%

Wniosek
Badania
Instrukcja
ARTYSTO
A11/510

www.arysto.com.pl/
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

11,2kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
BUDMET
FOREST NATURA

www.budmetnocon.pl/
Kocioł

16kW, 27kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
INTEGRA

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW, 18kW, 22kW, 25kW, 28kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-50%, zawartość popiołu 5-20%;


Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
HEIZTECHNIK
RED EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł

15kW, 20kW, 24kW, 60kW

Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
BIO EFEKT

www.sas.busko.pl
Kocioł

14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Pelety

średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa >17 MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
BIO SLIM

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność ≤ 12%; zapopielenie ≤ 0,5%; gęstość nasypowa >600kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
ECO LOGIC 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 20

www.klimosz.pl
Kocioł

20kW
Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość części lotnych 40%-60%, zawartość popiołu 5-20%;


Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
HG

www.defro.pl
Kocioł

23kW
Drewno opałowe

paliwo biogeniczne – A; wartość opałowa > 17 MJ/kg; wilgotność 12-20%; zawartość popiołu ≤ 1%

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
DRAGON 2B

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

13,1kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 20

www.klimosz.pl
Kocioł

22kW
Pelety

wartość opałowa >18 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤10%

Wniosek
Badania
Instrukcja
LECHMA
PP 500 GREEN SB
PL 500 GREEN SB

www.lechma.com.pl
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

8,5kW, 13,5kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
MPM
BIO-PELL

www.mpm-kotly.pl
Kocioł

19kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
OGNIWO
EKO PLUS M

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł

14kW, 20kW, 26kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
BadaniaInstrukcja
EKOGREN
EG PELLET

www.ekogren.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 25kW,
40kW
Pelety

średnica 5-8mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność maksymalnie 12%; zawartość popiołu maksymalnie 1,50%; gęstość 1-1,4kg/m³

Wniosek
Badania
Instrukcja
METAL-FACH
SMART EKO CARBON

www.metalfachtg.com.pl
Kocioł

16kW, 20kW, 25kW, 30kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
LUCY 12
LUCY 16

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

12kW, 16kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
RAKOCZY
CORTINA CARBO

rakoczy.pl
Kocioł

14kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KAMEN
EKO KOMFORT

www.kamen.com.pl
Kocioł

15kW, 30kW
Węgiel brunatny

granulacja 5-25mm; wartość opałowa >21 MJ/kg; wilgotność <15%; zawartość popiołu <10%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
SETLANS
BIOFUEL

www.setlans.pl
Kocioł

15kW, 30kW
Pelety

klasa C; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
METALBET
AQUA ECO PELLET

www.metalbet.pl
Kocioł

15kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
MBN

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

8kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
EKOCENTR
OPAL ECO

www.onninen.pl
Kocioł

15kW, 25kW, 48kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

12kW, 21kW
Pelety

klasa C1; wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SAS
ECO-PELL

www.sas.busko.pl
Kocioł

100kW, 200kW, 300kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 30%-40%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
IWONA PELLETS
ALEX AIR ECO

www.iwonapellets.pl
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

10kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES V

serigstad-energy.com
serigstadelektromet_nesvKocioł

17kW, 34kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%


Węgiel kamienny

typu 31.2, wartość opałowa > 28 MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość wilgoci ≤ 11%; zawartość części lotnych > 15%


Węgiel brunatny

wartość opałowa >12,5MJ/kg, wilgotność ≤20%, zawartość popiołu 5-20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
EKO SLIM

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOTŁOSPAW
KOVERT

www.kotlospaw.pl
Kocioł

25kW
Węgiel kamienny

wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 25 S
ATMOS DC 30 SX


www.intercon.com.pl
Kocioł

25kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
DEFRO
DELTA EKOPELL

www.defro.pl
Kocioł

10kW, 15kW, 20kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
KRATKI
NADIA 8
NADIA 10
NADIA 12
NADIA 13
NADIA 14
NADIA 14 BSP-G

kratki.com
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

7kW, 10kW, 12kW,
13kW, 14kW, 14kW
Drewno

drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%

Wniosek
Badania
Instrukcja
DREW-MET
BIOTEC KOMFORT ED

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł

13,5kW, 18kW, 23kW, 27kW
Pelety

wartość opałowa >17 MJ/kg; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość wilgoci ≤12%

Wniosek
Badania
Instrukcja
NOWAPOL
ATMOS DC 100


www.intercon.com.pl
Kocioł

99kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
CWD
SIGMA

www.cichewicz.pl
Kocioł

23,2kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł

50kW, 75kW, 100kW,
150kW, 200kW, 285kW
Pelety

klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
HERKULES 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

12kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
UNIROL
DRAGON 8B
DRAGON 8XXL

www.unico-kominki.com
Miejscowy ogrzewacz pomieszczeń

11,7kW
13,7kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
CEBUD
PPA550

www.cebud.eu
Miejscowy ogrzewacz
pomieszczeń

24kW
Drewno opałowe

wilgotność <20%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
TERMO-TECH
SILVER EKO 5+

www.kotlyco.pl
Kocioł

14kW, 22kW
Węgiel kamienny

typ a1; wartość opałowa >28 MJ/kg, wilgotność ≤11%, zawartość części lotnych 15%-30%, zawartość popiołu 2-7%;

Wniosek
Badania
Instrukcja

Aktualizacja: 19/03/2018

Kolejność wyświetlania urządzeń grzewczych na liście jest losowa. Wpis na listę nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem możliwości dofinansowania urządzenia grzewczego w ramach programów dofinansowania (np. PONE, KAWKA, RPOWM). Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych przez podmioty zainteresowane wpisem na listę.

Etykiety efektywności energetycznej

Od 1 kwietnia 2017 roku dostawcy kotłów na paliwa stałe będą zobligowani, by zadbać o ich oznaczenie etykietą efektywności energetycznej. Etykiety będą obowiązywać również dla zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Klasy energetyczne będą przypisywane na podstawie współczynnika efektywności energetycznej (EEI) kotła lub zestawu od najgorszej klasy G (EEI poniżej 30) do najlepszej klasy A+++ (EEI co najmniej 150). Współczynniki efektywności energetycznej wyznaczane są w oparciu o sprawność użytkową kotła przy zastosowaniu współczynników korygujących określonych w rozporządzeniu Komisji UE.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

Emisja zanieczyszczeń i efektywność energetyczna według wymagań ekoprojektu

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 roku będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE. Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego dopuszczonego do stosowania to:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW lub nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet oraz nie mogą przekraczać 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę oraz nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Wymagania ekoprojektu a norma PN-EN 303-5:2012

Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna. Określają również maksymalną emisją tlenków azotu. O ile wymagania normy PN-EN 303-5:2012 były dobrowolne, wymagania ekoprojektu będą obowiązkowe dla wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 r.

Porównanie wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Wymagania dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwaKlasa 5 według normy PN-EN 303-5:2012Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.
Sposób weryfikacji wymagań w zakresie efektywności i emisjiWymagania muszą być spełnione dla pracy kotła przy nominalnej mocy cieplnej, a w przypadku emisji CO i OGC także przy 30% nominalnej mocy cieplnejWymagania muszą być spełnione dla średniej ważonej wartości uzyskanych dla znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,15) i przy 30% znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,85).
Średnia ważona ustalana jest więc według wzoru Es = 0,85*Esp + 0,15*Esn, gdzie Esn to wartości uzyskane dla znamionowej mocy cieplnej a Esp to wartości uzyskane dla 30% znamionowej mocy cieplnej.
Efektywność energetycznaSprawność kotła:
od 87% do 89% (ustalana wg wzoru η = 87 + log Q, gdzie Q to moc cieplna kotła w kW)
Sezonowa efektywność energetyczna kotła:
75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
Emisja tlenku węgla (CO)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
500 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
500 mg/m³
Emisja organicznych związków gazowych (OGC)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
20 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
20 mg/m³
Emisja pyłu (PM)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła:
40 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
40 mg/m³
Emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO₂)nie dotyczyEmisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
200 mg/m³ dla kotłów na biomasę
350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne

Wymagania programów dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspierana jest wymiana starych palenisk na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły i ogrzewacze pomieszczeń na biomasę (poddziałanie 4.4.1 i 4.4.2) i na węgiel (poddziałanie 4.4.3). Natomiast ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie do wymiany starych palenisk na paliwa stałe realizowane jest w ramach programu PONE. W ramach obu programów nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Porównanie wymagań dla kotłów na paliwa stałe w ramach programów dofinansowania

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze