Baza wiedzy

Chroń swoje zdrowie

Co to jest pył zawieszony PM10 i PM2,5? Pył składa się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych zawieszonych w powietrzu i będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych.… Więcej 

tło

Smart city – miasto przyszłości

Czym jest smart city? Jak miasto może stać się smart? Czy zrównoważone miasto jest jednocześnie smart city? Jak żyje się w smart city i czy w ogóle warto? W Polsce termin smart city… Więcej 

pompy

Wymogi techniczne dla pompy ciepła

Instalacje z pompą ciepła coraz częściej wykorzystuje się do ogrzewania domów, jak również przygotowania ciepłej wody użytkowej. Jednak, aby pompa ciepła przynosiła oczekiwane… Więcej 

Oszczędzaj energię

Odpowiednio korzystając z technologii, ograniczasz emisję CO2 oraz pyłów i tym samym zmniejszasz zanieczyszczenie środowiska. Zmiana przyzwyczajeń związanych z użytkowaniem energii… Więcej 

kolektor

Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne stanowią podstawowy element instalacji solarnych i są niewątpliwie najbardziej rozpowszechnionymi w budownictwie urządzeniami służącymi do przekształcania energii… Więcej 

Ogniwa fotowoltaiczne

Przetworzenie energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną jest możliwe w instalacjach fotowoltaicznych. W tym celu pojedyncze ogniwa łączy się w całe moduły, które następnie… Więcej 

Energetyka wodna

Elektrownie wodne pozwalają na pozyskanie energii elektrycznej na skutek zamiany energii potencjalnej płynącej wody (rzeki), na energię mechaniczną (w turbinie), a następnie poprzez… Więcej 

pompa ciepła

Pompy ciepła

Instalacje wspomagane pompami ciepła Pompa ciepła pobiera ciepło ze środowisko naturalnego: wody, gruntu, powietrza – czyli tzw. dolnego źródła ciepła i przekazuje je do instalacji… Więcej