Lokalne uchwały antysmogowe

Zgodnie z zapisami Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na wniosek zainteresowanych gmin, możliwe jest przyjęcie lokalnych uchwał antysmogowych według ujednoliconych wytycznych. Celem tych regulacji jest przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza, realizacja celów polityki klimatycznej oraz nowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Program ochrony powietrza wskazuje również na potrzebę objęcia tych gmin preferencjami dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027.

Najważniejsze założenia dla lokalnych uchwał antysmogowych:

 • Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.
 • Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania, automatyczna regulacja) od 1 stycznia 2023 roku.
 • Wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku a kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.

Małopolskie gminy z lokalną uchwałą antysmogową

Lokalne uchwały antysmogowe zostały przyjęte dla 7 gmin:

 • Niepołomice,
 • Krzeszowice,
 • Skawina,
 • Rabka Zdrój,
 • Czarny Dunajec,
 • Miasto Oświęcim,
 • Miasto Nowy Targ.

UWAGA ! Lokalne uchwały antysmogowe nie zawsze mają zastosowanie na całym obszarze wymienionych gmin. W przypadku Nowego Targu przepisy dotyczą jedynie centrum miasta, za to jeśli chodzi o Rabkę-Zdrój przepisy obowiązują jedynie w strefie uzdrowiskowej.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLV/620/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Skawina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/621/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Krzeszowice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/622/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Oświęcim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/623/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta Nowy Targ ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/624/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Niepołomice ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/625/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Rabka-Zdrój ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Nr XLV/626/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Czarny Dunajec ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Infografika - lokalna uchwała antysmogowa
Założenia lokalnej uchwały antysmogowej

Wymagania dla nowo eksploatowanych instalacji spalania paliw

Zgodnie z już obowiązującą uchwałą antysmogową dla Małopolski, wszystkie nowo eksploatowane kotły i ogrzewacze pomieszczeń od 1 lipca 2017 roku muszą spełniać wymagania ekoprojektu w zakresie emisji zanieczyszczeń i efektywności energetycznej.

Dodatkowe wymagania ujęte w projekcie lokalnej uchwały antysmogowej to:

 • od 1 stycznia 2022 roku – brak możliwości eksploatacji nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel,
 • od 1 stycznia 2023 roku – nowe kotły na biomasę z poziomem emisji pyłu 20 mg/m³, nowe ogrzewacze z zamkniętą komorą spalania i automatyczną regulacją.

Wymagania dla wszystkich istniejących instalacji spalania paliw

W terminie do 31 grudnia 2022 roku istnieje obowiązek wymiany pozaklasowych kotłów oraz ogrzewaczy pomieszczeń nie spełniających wymagań ekoprojektu (nie dotyczy ogrzewaczy o sprawności > 80%, możliwość doposażenia w elektrofiltr), natomiast kotłów 3 i 4 klasy do 31 grudnia 2026 roku.

Dodatkowe wymagania ujęte w projekcie lokalnej uchwały antysmogowej to:

 • do 31 grudnia 2029 roku – wymiana kotłów na węgiel klasy 5 i ekoprojekt.
Lokalna uchwała antysmogowa
Oś czasu przedstawiająca wprowadzane ograniczenia

Załączniki