Efekty realizacji

Rodzaje przeprowadzonych inwestycji

W latach 2013-2017 na obszarze Małopolski zlikwidowano ponad 27 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Około 2/3 z tej ilości to paleniska zlikwidowane w samym Krakowie (18 tys.). Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe, ale również podłączenie do sieci ciepłowniczej, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe i ogrzewanie elektryczne.

Liczba zlikwidowanych kotłów w gminach Małopolski w 2017 roku.

Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła ponad 3,5 tys. budynków. Natomiast w ponad 12 tys. obiektów zainstalowane zostały odnawialne źródła energii. Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Koszty działań

Koszt realizacji w latach 2013-2017 inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 1,2 mld zł, w tym 357 mln zł przeznaczone zostało na likwidację starych kotłów i pieców na paliwa stałe. Pozostałe wydatki obejmowały termomodernizację budynków (443 mln zł), instalację odnawialnych źródeł energii (219 mln zł) oraz rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych (190 mln zł).

Osiągnięte efekty ekologiczne

Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane w Małopolsce pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ponad 900 ton, pyłu PM2,5 o 720 ton oraz benzo(a)pirenu o 450 kg.

Zmiany poziomu zanieczyszczenia powietrza

W ostatnich latach systematycznie spada poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Małopolsce. Poziom dopuszczalny dla średniorocznego stężenia pyłu PM10 wynosi 40 μg/m³.

Poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce szczególnie widoczna jest w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014-2015 a sezonem 2018-2019 spadło w Małopolsce o 19%, natomiast w Krakowie aż o 34%.

Sprawdź również:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim dokonywana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Monitoring efektów programu ochrony powietrza

Aktualizacja: 2019-11-13