Efekty realizacji

Rodzaje przeprowadzonych inwestycji

W latach 2013-2018 na obszarze Małopolski zlikwidowano 43,6 tys. kotłów i pieców wykorzystujących paliwa stałe. Ponad połowa z tej ilości to paleniska zlikwidowane w samym Krakowie (22,5 tys.). Zastępczym urządzeniem grzewczym stały się przede wszystkim kotły gazowe, ale również podłączenie do sieci ciepłowniczej, niskoemisyjne kotły na paliwa stałe i ogrzewanie elektryczne.

Liczba zlikwidowanych kotłów w gminach Małopolski w 2018 roku.

Przeprowadzona termomodernizacja dotyczyła 5 tys. budynków. Natomiast w 12,9 tys. obiektów zainstalowane zostały odnawialne źródła energii. Najczęściej wybieranym alternatywnym źródłem były kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne.

Koszty działań

Koszt realizacji w latach 2013-2018 inwestycji związanych z ograniczeniem emisji powierzchniowej oszacowano na poziomie 2,3 mld zł, w tym 529 mln zł przeznaczone zostało na likwidację starych kotłów i pieców na paliwa stałe. Pozostałe wydatki obejmowały termomodernizację budynków (654 mln zł), instalację odnawialnych źródeł energii (246 mln zł) oraz rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych (322 mln zł).

Osiągnięte efekty ekologiczne

Działania w zakresie ograniczenia emisji powierzchniowej podejmowane w Małopolsce w latach 2013-2018 pozwoliły na redukcję emisji pyłu PM10 o ponad 1401 ton, pyłu PM2,5 o 1305 ton oraz benzo(a)pirenu o 712 kg.

Zmiany poziomu zanieczyszczenia powietrza

W ostatnich latach systematycznie spada poziom zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym w Małopolsce. Poziom dopuszczalny dla średniorocznego stężenia pyłu PM10 wynosi 40 μg/m³.

Poprawa jakości powietrza w Krakowie i Małopolsce szczególnie widoczna jest w okresie grzewczym od października do marca. Średnie stężenie pyłu PM10 między sezonem zimowym 2014-2015 a sezonem 2019-2020 spadło w Małopolsce o 30%, natomiast w Krakowie aż o 45%.

Sprawdź również:

Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim dokonywana przez WIOŚ i GIOŚ

Podsumowanie działań antysmogowych w Małopolsce w 2018 roku

Monitoring efektów programu ochrony powietrza
Aktualizacja: 2020-04-02