EkoMałopolska Baza Instalatorów

Zachęcamy do korzystania z Małopolskiej Bazy Instalatorów (EMBI):

EkoInstalatorzy ujęci w bazie wykonują następujące prace:

  • instalacja paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotłów i innych urządzeń grzewczych zgodnych z Ekoprojektem
  • kanalizacje sanitarne i oczyszczalnie ścieków,
  • stacje ładowania pojazdów elektrycznych,
  • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
  • inteligentne systemy zarządzania energią,
  • układy kogeneracyjne,
  • systemy płytkiej geotermii,
  • turbiny wodne/mikroelektrownie wodne
  • turbiny wiatrowe,
  • magazyny energii.

Baza została przygotowana przez Ekodoradców z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w ramach Projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA dla Klimatu i Energii. Jest wyposażona w filtry, dzięki którym można wyszukać interesującą nas firmę, świadczącą swoje usługi w konkretnym małopolskim powiecie. Na stronie możemy także sprawdzić jej doświadczenie, zakres możliwych działań, zrealizowane inwestycje czy uzyskane certyfikaty.

Aplikacja jest użytecznym narzędziem podczas planowania przedsięwzięć takich jak np.: projekt instalacji OZE, demontaż dotychczasowej instalacji, audyt energetyczny, usługi doradcze, które polegają m.in. na przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji niezbędnej do uzyskania określonej decyzji administracyjnej oraz dofinansowania.

*Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego nie ponosi odpowiedzialności za jakość pracy instalatorów!