Uchwała antysmogowa dla Krakowa

Co wprowadza uchwała antysmogowa dla Krakowa?

Całkowity zakaz stosowania paliw stałych

Od 1 września 2019 roku na obszarze Krakowa w instalacjach spalania paliw dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych lub lekkiego oleju opałowego.

Rodzaje instalacji objętych uchwałą:

  • instalacje, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kotły),
  • instalacje wydzielające ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub w połączeniu z przenoszeniem ciepła do cieczy lub systemu dystrybucji gorącego powietrza (ogrzewacze pomieszczeń, piece, kominki i inne).

Przepisy dotyczą również wytwarzania ciepła na cele niegrzewcze i nie ograniczają się wyłącznie do budynków prywatnych. Obejmują więc także okazjonalne używanie kominków, ogrzewanie budynków gospodarczych, instytucji publicznych, szklarni i tuneli, suszarnie i obiekty gastronomiczne.

Paliwa dopuszczone do spalania:

  • paliwa gazowe tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany (w tym skroplony gaz ziemny), propan–butan, biogaz rolniczy lub inne rodzaje gazu palnego,
  • lekki olej opałowy.

Oznacza to zakaz stosowania paliw stałych (węgla, drewna i innej biomasy).

Uchwała nie ogranicza jednak możliwości wykorzystania ciepła sieciowego, energii elektrycznej, pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/243/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Kogo dotyczy uchwała antysmogowa?

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich na obszarze Krakowa. Dotyczy zarówno prywatnych budynków, jak również budynków gospodarczych, szklarni i tuneli foliowych, lokali usługowych, zakładów przemysłowych.

Wprowadzone ograniczenia obejmują instalacje, w których spalane są paliwa stałe. Dotyczą instalacji, które bezpośrednio wydzielają ciepło, przekazują ciepło do cieczy, do systemu dystrybucji gorącego powietrza lub do systemu centralnego ogrzewania.

Sprawdź również: Wymagania uchwały antysmogowej dla działalności gospodarczej

Wsparcie dla mieszkańców

Wymiana kotłów i pieców

Urząd Miasta Krakowa w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji oferuje dotacje do wymiany ogrzewania na paliwa stałe na ogrzewanie ekologiczne.

Sprawdź szczegóły Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Krakowa.

Dopłaty do kosztów ogrzewania

Dla osób, które ponoszą zwiększone koszty ogrzewania lokalu po wymianie ogrzewania węglowego oferowany jest również Program osłonowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Sprawdź szczegóły Lokalnego Programu Osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych.

Punkty informacyjne

Zachęcamy do kontaktu z punktami informacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa:

  • Rynek Podgórski 1 od poniedziałku do piątku w godz. 7.40-15.00

Infolinia dostępna jest pod numerem tel. 12 616 8848

Kontrola przestrzegania wprowadzanych ograniczeń

Kontrola przestrzegania wymagań uchwały antysmogowej jest prowadzona przez uprawnione służby:

  • Straż Miejską Miasta Krakowa,
  • upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Krakowa,
  • Policję,
  • Inspekcję Ochrony Środowiska.

W przypadku naruszenia przepisów uchwały, osoba eksploatująca instalację może być ukarana mandatem do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł. Kara może zostać nałożona ponownie przy każdym przypadku eksploatacji instalacji niezgodnie z uchwałą antysmogową.

Przypadki naruszenia wymagań uchwały antysmogowej mogą być zgłaszane poprzez formularz Ekointerwencji.

Materiały informacyjne o uchwale antysmogowej

Wszystkie materiały informacyjne i edukacyjne dostępne są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie internetowej: Materiały edukacyjne.

Zalecamy również kontakt z Ekodoradcą, który dysponuje takimi materiałami. Dane kontaktowe do Ekodoradców są dostępne na stronie: Ekodoradcy.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu poprzez Formularz kontaktowy.

antysmogowa krakow