Kalkulator emisji i kosztów ogrzewania

 

m2

Twój wynik

Roczny koszt ogrzewania
0
Roczna emisja pyłu
0.00 kg
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0.00 g

Sprawdź różnicę w kosztach i emisji dla lepszych rozwiązań

Proponujemy

  • Ocieplenie domu
  • Ocieplenie i wymianę na powietrzną pompę ciepła
  • Ocieplenie i wymianę na gruntową pompę ciepła
  • Ocieplenie i wymianę na kondensacyjny kocioł gazowy
  • Ocieplenie i wymianę na automatyczny kocioł na węgiel(ekoprojekt)
  • Wymianę na powietrzną pompę ciepła
  • Wymianę na gruntową pompę ciepła
  • Wymianę na kondensacyjny kocioł gazowy
  • Wymianę na automatyczny kocioł na węgiel(ekoprojekt)

Zmiana kosztów i emisji po ociepleniu domu

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po ociepleniu i wymianie na powietrzną pompę ciepła

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po ociepleniu i wymianie na gruntową pompę ciepła

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po ociepleniu i wymianie na kondensacyjny kocioł gazowy

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po i wymianie na automatyczny kocioł na węgiel(ekoprojekt)

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po wymianie na powietrzną pompę ciepła.

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po wymianie na gruntową pompę ciepła.

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po wymianie na kondensacyjny kocioł gazowy.

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %

Zmiana kosztów i emisji po wymianie na automatyczny kocioł na węgiel(ekoprojekt)

Koszt ogrzewania w ciągu roku
0 %
Roczna emisja pyłu
0 %
Roczna emisja benzo(a)pirenu
0 %
Kalkulator kosztów ogrzewania | Calculator of emissions and heating costs