Projekt LIFE

Projekt zintegrowany LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”

Z programu LIFE finansowane są innowacyjne projekty w zakresie ochrony środowiska w Europie a projekty zintegrowane są nowym sztandarowym instrumentem wspierania realizacji strategii poprawy jakości środowiska na dużym obszarze.

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza, które zostały zaplanowane w ramach Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Wartość projektu to około 17 mln euro (70 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł. Projekt będzie realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.

Główne działania projektu

  • sieć Eko-doradców w gminach w Małopolsce, którzy będą wspierać wdrażanie Programu ochrony powietrza, będą pozyskiwać środki zewnętrzne na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń oraz mobilizować mieszkańców do włączenia się w te działania,
  • doradztwo dla mieszkańców Małopolski w zakresie najbardziej efektywnych sposobów ograniczenia emisji i źródeł finansowania, w tym zapobieganie ubóstwu energetycznemu poprzez działania służące oszczędności kosztów energii,
  • Centrum Kompetencji na poziomie regionalnym, obejmujące szkolenia i bazę wiedzy dla wszystkich samorządów lokalnych, aby wspomóc gminy w realizacji prowadzonych działań,
  • wzmocnienie doradztwa i obsługi administracyjnej dla mieszkańców Krakowa w zakresie likwidacji starych pieców i kotłów na paliwa stałe, w tym uruchomienie punktów informacyjnych, w których udzielana będzie pomoc osobom zainteresowanym ubieganiem się o dofinansowanie przedsięwzięć oszczędzających energię,
  • narzędzie do modelowania w wysokiej rozdzielczości rozkładu zanieczyszczeń w Krakowie,
  • międzyregionalna baza źródeł emisji dla Małopolski, Śląska, Czech i Słowacji wraz z modelowaniem jakości powietrza.

Partnerzy projektu:

1.Województwo Małopolskie32.Gmina Podegrodzie
2.Miasto Kraków33.Gmina Poronin
3.Gmina Andrychów34.Gmina Rabka-Zdrój
4.Gmina Miejska Bochnia35.Gmina Raciechowice
5.Gmina Bolesław (pow. olkuski)36.Gmina Radziemice
6.Gmina Bukowina Tatrzańska37.Gmina Ryglice
7.Gmina Bystra-Sidzina38.Gmina Rzepiennik Strzyżewski
8.Gmina Chełmiec39.Gmina Skawina
9.Gmina Ciężkowice40.Gmina Słomniki
10.Gmina Czernichów41.Gmina Spytkowice (pow. nowotarski)
11.Gmina Dąbrowa Tarnowska42.Gmina Stary Sącz
12.Gmina Dobczyce43.Gmina Sucha Beskidzka
13.Gmina Gdów44.Gmina Szczucin
14.Gmina Gołcza45.Gmina Szczurowa
15.Gmina Miejska Gorlice46.Gmina Świątniki Górne
16.Gmina Iwkowa47.Miasto Tarnów
17.Gmina Kamionka Wielka48.Gmina Tomice
18.Gmina Kocmyrzów-Luborzyca49.Gmina Tuchów
19.Gmina Koniusza50.Gmina Wadowice
20.Gmina Miejska Limanowa51.Gmina Wieliczka
21.Gmina Liszki52.Gmina Wieprz
22.Gmina Łapsze Niżne53.Gmina Wierzchosławice
23.Gmina Łącko54.Gmina Wolbrom
24.Gmina Miechów55.Gmina Zakliczyn
25.Gmina Mszana Dolna56.Gmina Zakopane
26.Gmina Nawojowa57.Województwo Śląskie
27.Gmina Nowy Targ58.Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
28.Gmina Miejska Nowy Targ59.Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
29.Gmina Oświęcim60.Instytut VITO NV z Belgii
30.Gmina Pałecznica61.Słowacki Instytut Hydrometeorologii w Bratysławie
31.Gmina Piwniczna-Zdrój62.Ministerstwo Środowiska Republiki Czeskiej
LIFE Ekodoradcy | LIFE Ecomanagers

Aktualizacja: 2019-03-18