Projekt pomocy technicznej LIFE

LifeOd 1 stycznia 2015 r. Województwo Małopolskie wraz z partnerem – Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, rozpoczęło realizację projektu „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – Pomoc techniczna” współfinansowanego ze środków instrumentu LIFE oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem projektu jest przygotowanie pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza.

W ramach projektu przewidziano:

  1. Przegląd innych projektów w zakresie ochrony powietrza, zmian klimatu i efektywności energetycznej, których wyniki i doświadczenia mogą być wykorzystane w projekcie zintegrowanym LIFE dla Małopolski.
  2. Warsztaty robocze z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego w celu wypracowania szczegółowego zakresu projektu.
  3. Przygotowanie szczegółowej koncepcji narzędzia do wysokorozdzielczego modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w wybranych gminach oraz ocena możliwości wykorzystania modelowania w skali regionalnej.
  4. Przygotowanie szczegółowej koncepcji kampanii społecznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie ochrony powietrza.
  5. Przygotowanie i zgłoszenie do Komisji Europejskiej pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Wartość projektu to 79 843 Euro, z czego 60% finansowane jest ze środków unijnych programu LIFE, 34% ze środków WFOŚiGW w Krakowie a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów. Realizacja projektu pomocy technicznej potrwa do 30 czerwca 2015 r.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze