Projekt pomocy technicznej LIFE

Projekt pomocy technicznej LIFE

Od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. Województwo Małopolskie wraz z partnerem – Stowarzyszeniem Krakowski Alarm Smogowy, realizowało projekt „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze – Pomoc techniczna”. Projekt był współfinansowany ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Celem projektu było przygotowanie pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza.

Działania projektu

  • Przegląd innych projektów w zakresie ochrony powietrza, zmian klimatu i efektywności energetycznej, których wyniki i doświadczenia mogą być wykorzystane w projekcie zintegrowanym LIFE dla Małopolski.
  • Warsztaty robocze z partnerami przyszłego projektu zintegrowanego w celu wypracowania szczegółowego zakresu projektu.
  • Przygotowanie szczegółowej koncepcji narzędzia do wysokorozdzielczego modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza w wybranych gminach oraz ocena możliwości wykorzystania modelowania w skali regionalnej.
  • Przygotowanie szczegółowej koncepcji kampanii społecznej w celu zwiększenia świadomości w zakresie ochrony powietrza.
  • Przygotowanie i zgłoszenie do Komisji Europejskiej pełnego wniosku na realizację projektu zintegrowanego LIFE służącego wdrażaniu Programu ochrony powietrza.

Wartość projektu

Wartość projektu wyniosła 73 917 Euro. 40 456 Euro stanowiło dofinansowane ze środków unijnych programu LIFE (55%), 25 572 Euro dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie (35%) a pozostała część to wkład własny współbeneficjentów.

LIFE pomoc techniczna