Aktualna jakość powietrza
w Krakowie (Zmień miasto) ikona brak danychbrak danych ikona bardzo dobrabardzo dobra ikona dobradobra ikona umiarkowanaumiarkowana ikona niekorzystnaniekorzystna ikona złazła ikona bardzo złabardzo zła

Efekty realizacji projektu LIFE

60 ekodoradców

Mieszkańcy 55 gmin w Małopolsce mogą liczyć na profesjonalne wsparcie 60 ekodoradców zatrudnionych w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA. Pomagają oni między innymi w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie, prowadzą działania edukacyjne, przeprowadzają kontrole i fachowe badania kamerą termowizyjną oraz organizują spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych.

Zasięg działania
Zorganizowane spotkania i warsztaty4 933
People iconUdział mieszkańców w wydarzeniach314 743
Udział dzieci w warsztatach i konkursach73 972
Efekty pracy
Udzielone porady dla mieszkańców536 796
Badania termowizyjne budynków2 863
Kontrole spalania odpadów i paliw5 652
Wsparcie gmin
Dystrybucja materiałów edukacyjnych1 010 596
Ion doc previewObsłużone wnioski o dofinansowanie15 951
Pozyskane dodatkowe dofinansowanie453 mln EUR
Projekt LIFE
Jakość powietrza

Aktualności

GJ150120 007

Podsumowanie LIFE Małopolska – styczeń

Najważniejsze wydarzenia Od stycznia 2020 r. do programu dołączyło siedem nowych gmin: Gromnik, Kościelisko, Krzeszowice, Myślenice, Stryszów, Sułkowice i Wielka Wieś. Łącznie projekt…

200212MIS024

Jak przyspieszyć wymianę pieców?

Prezesi Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele Zarządu Województwa Małopolskiego oraz samorządów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia…

Aktualności

Aktualności Kraków Zmień miasto