Aktualności

26 marca 2019

Formularz ekointerwencji już dostępny!

W ramach EkoMałopolski chcemy włączyć mieszkańców do wspólnej troski o środowisko. Będziemy pośredniczyć w zgłaszaniu problemów środowiskowych. Aby ułatwić mieszkańcom zgłaszanie… Więcej 

2
15 marca 2019
oze 11 03-a

Wytyczne dla instalacji OZE

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroenergetyce rozproszonej jest jednym z priorytetowych kierunków działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Małopolski, zwłaszcza w… Więcej 

0
25 marca 2019
puszka

Szkolenia z kontroli palenisk domowych

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, Policji i Straży miejskich/gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu metodyki… Więcej 

0