Aktualności

Zaproszenie na szkolenie z zakresu wybranych elementów Programu…

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w kolejnym szkoleniu dotyczącym Programu Ochrony Powietrza. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla, Krajowej Agencji Poszanowania Energii oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony…

Czytaj dalej >>

Mój Prąd 4.0 z dopłatą na magazyny energii

Już w kwietniu będzie można składać wnioski o dofinansowanie z rządowego programu Mój Prąd 4.0. Nowością będzie zakwalifikowanie do dopłat urządzeń magazynujących energię. O nowych zasadach popularnego programu dotacyjnego dla osób fizycznych poinformował…

Czytaj dalej >>

Centralny rejestr oszczędności energii finalnej już działa

Z dniem 1 stycznia 2022 rozpoczął funkcjonowanie Centralny Rejestr Oszczędności Energii Finalnej (CROEF). Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy jest odpowiedzialny za funkcjonowanie ogólnopolskiego rejestru. Czym jest i w jakim celu powstał CROEF? CROEF to…

Czytaj dalej >>

Zaproszenie na pierwsze szkolenie dla Ekspertów Efektywności…

Zapraszamy do dołączenia do grona ekspertów efektywności energetycznej! Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu kolejnej funkcjonalności Platformy Ekspertów Efektywności Energetycznej (PEEE), z której już teraz mogą skorzystać potencjalni beneficjenci m.in. programu „Czyste…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – luty 2022

Najważniejsze wydarzenia 17 lutego odbyły się konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej dla miasta Myślenice.28 lutego odbyła się prezentacja wyników przeprowadzonej analizy możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji w branży…

Czytaj dalej >>

Zaproszenie na spotkanie online „Czystsze powietrze dla lepszego…

Zapraszamy na spotkanie online dotyczące jakości powietrza i zdrowia organizowane przez Biuro Krajowe Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), we współpracy z Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego PZH - PIB oraz Ministerstwem Zdrowia. Spotkanie odbędzie się w dniu 16.02.2022 r. o godz. 10.00…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).

Pomoc dla Ukrainy
Допомога Україні