Wytyczne do procedury kontroli palenisk

Województwo Małopolskie, zgodnie z zapisami obowiązującego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, przygotowało wytyczne do procedury kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, wszystkie gminy zobowiązane są przygotować do 30 września 2021 r. wewnętrzną procedurę przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Procedura powinna zostać opracowana zgodnie z wytycznymi przygotowanymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Wiele praktycznych wskazówek związanych z tematyką kontroli palenisk zawartych jest także w Poradniku przeprowadzania kontroli palenisk domowych przygotowanym w 2019 r.

Aktualizacja: 2021-04-01