Wytyczne do procedury kontroli palenisk

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował wytyczne do procedury kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Dokument zawiera niezbędne elementy gminnych procedur dotyczących zakresu oraz przebiegu działań kontrolnych. W formie załączników przedstawione zostały propozycje wewnętrznych regulacji gmin w sprawie procedury kontroli, wzór protokołu kontroli i wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli.

Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, wszystkie gminy zobowiązane są przygotować do 30 września 2021 r. wewnętrzną procedurę przeprowadzania kontroli palenisk pod kątem przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Procedura powinna zostać opracowana zgodnie z niniejszymi wytycznymi.

Poradnik przeprowadzania kontroli

Wiele praktycznych wskazówek związanych z tematyką kontroli palenisk zawartych jest w Poradniku przeprowadzania kontroli palenisk domowych. Jego celem jest merytoryczne i metodyczne przygotowanie do przeprowadzania kontroli, wykrywanie nielegalnego spalania odpadów oraz kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej.

Poradnik zawiera ponad 70 pytań, na które udzielono szczegółowych odpowiedzi zarówno w formie opisowej, jak i graficznej, a zawarta w nim wiedza poparta jest przepisami prawnymi. W opracowaniu zamieszczono 10 załączników zawierających wzory dokumentów, upoważnień, oświadczeń oraz aktualne uchwały i rozporządzenia. Ponadto, na końcu dołączony został słowniczek wyjaśniający techniczne i naukowe pojęcia.

Film instruktażowy

Praktyczną pomoc stanowi również poniższy film instruktażowy przedstawiający prawidłową metodykę postępowania podczas kontroli. Do obejrzenia przygotowanego materiału szczególnie zachęcamy osoby, które będą przeprowadzać kontrole palenisk domowych.

Naklejki na kotły

W przypadku stwierdzenia, że w budynku funkcjonuje kocioł na paliwo stałe, który nie spełnia warunków określonych w uchwale antysmogowej, na kotle lub w jego bezpośrednim otoczeniu zaleca się umieszczenie naklejki z określeniem granicznego terminu do wymiany kotła.

Naklejka na kocioł pozaklasowy
Pobierz pdf do wydruku
Naklejka na kocioł 3 i 4 klasy
Pobierz pdf do wydruku

Materiały edukacyjne

Zaleca się, żeby kontrola była połączona z działaniami informacyjnymi o wymaganiach uchwały antysmogowej oraz przedstawieniem oferty Programu Czyste Powietrze. Zachęcamy do wykorzystania materiałów edukacyjnych i informacyjnych w formie ulotek, których wzory dostępne są na stronie Materiały edukacyjne.

Baner Ekointerwencja na stronę internetową

Umieść baner na stronie internetowej, aby ułatwić zgłaszanie ekointerwencji.

Ustaw szerokość:
250px
Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:
<iframe src="https://powietrze.malopolska.pl/widget/ekointerwencja.php" style="width:250px;height:200px;border:0;overflow:hidden;"></iframe>
Podgląd: