Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze

 • Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Program dotuje montaż: pomp ciepła, kotła gazowego wraz z przyłączem, kotła olejowego, kotła zgazowującego drewno, kotła na pellet, ogrzewania elektrycznego, instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz ocieplenie domu i wymianę stolarki okiennej/drzwiowej.
 • Wysokość dotacji: do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł.

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

 • 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z prefinansowaniem
 3. dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego (Kredyt Czyste Powietrze dostępny w wybranych bankach)
 4. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)

Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć kwoty:

 • 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub Beneficjent ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Formy dofinansowania

 1. dotacja
 2. dotacja z prefinansowaniem
 3. pożyczka dla gmin, jako uzupełniające finansowanie dla Beneficjentów (uruchomienie w późniejszym terminie)
NFOSIGW czyste powietrze

Sprawdź szczegóły

Strony internetowe:

Informacje na temat naboru do Programu Czyste Powietrze

Regulamin Programu i wymagane dokumenty

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące Programu Czyste Powietrze

Punkty informacyjne programu Czyste Powietrze:
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków
 • Oddział Zamiejscowy w Nowym Sączu, ul. Wiśniowieckiego 127 pok.101, 33-300 Nowy Sącz
 • Oddział Zamiejscowy w Tarnowie, al. Solidarności 5-9 pok. 404, 33-100 Tarnów
 • Oddział Zamiejscowy w Miechowie, ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów
 • Oddział Zamiejscowy w Oświęcimiu, ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim (wejście od strony ulicy Dąbrowskiego)
Infolinia (czynna w godzinach 8.00-15.00):

tel: 12 422 94 90 wew. 1

e-mail: czyste.powietrze@wfos.krakow.pl

Umieść baner na stronie internetowej, aby zachęcać do skorzystania z dotacji programu Czyste Powietrze.

Ustaw szerokość:
250px
Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:
<iframe src="https://powietrze.malopolska.pl/widget/czystepowietrze.php" style="width:250px;height:200px;border:0;overflow:hidden;"></iframe>
Podgląd:

Ulga termomodernizacyjna

 • Odliczenie dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).
 • Z ulgi można skorzystać jeśli poniosło się wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.
 • Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.
 • Więcej o uldze termomodernizacyjnej

Podmiotami uprawnionymi do korzystania z ulgi są podatnicy podatku PIT opłacający podatek:

 • według skali podatkowej (17% lub 32%),
 • według 19% stawki podatku liniowego,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć 100% wydatków poniesionych w okresie realizacji przedsięwzięcia. Jednak kwota nie może być wyższa niż  53 000 zł.

Jest to suma wydatków w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Limit dotyczy osoby podatnika bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

Podatnicy rozliczający się według skali 17%, mogą otrzymać do 9 010 zł zwrotu podatku, podatnicy rozliczający się według stawki 19% mogą otrzymać do 10 070 zł zwrotu, natomiast podatnicy rozliczający się według stawki 32% mogą otrzymać do 16 960 zł zwrotu.

 • Odliczenie przysługuje tylko na istniejące budynki.
 • Czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego ulgą nie może przekraczać 3 lat.  
 • Odliczyć można wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, jeśli podatek ten nie został już przez podatnika odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.  
 • Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, można dokonywać odliczeń przez kolejnych 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.
 • Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Sprawdź szczegóły

Punkt informacyjny

Konsultanci infolinii Krajowej Informacji Skarbowej są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 pod numerami:

 • tel. 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych)
 • tel. 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych)
 • tel. +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy)

Można również zadać pytanie poprzez formularz kontaktowy na Portalu Podatkowym lub skorzystać z czatu z konsultantem.

Strony internetowe

Właściwe objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów dotyczące stosowania przepisów regulujących w podatku dochodowym od osób fizycznych preferencje wspierające przedsięwzięcia termomodernizacyjne

Ulga termomodernizacyjna na portalu czystepowietrze.gov.pl

Lokalne programy realizowane przez gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Pamiętaj!

– Nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel oraz kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych powyżej 20mg/m3.
– W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów

Dofinansowania dla przedsiębiorców

Przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dotacji na wybrane przedsięwzięcia, zapraszamy do zapoznania się biuletynem, który co miesiąc ukazywał będzie się na stronie EkoFinansowanie.

Biuletyn opracowywany jest przez Ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Ekodoradca to partner każdego przedsiębiorcy, który zainteresowany jest rozwojem firmy zgodnie z obowiązującymi trendami oraz przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska. Ekodoradca to praktyczny przewodnik po meandrach proekologicznych rozwiązań oraz zasobach wiedzy i informacji w zakresie efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Do zadań ekodoradców należy informowanie, edukowanie oraz doradzanie.

Zapraszamy również do bezpośredniego kontaktu

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości
ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków
tel. +48 12 376 91 58
ekodoradcy@mcp.malopolska.pl

Ekodoradcy dla biznesu

Inne programy

Program Mój Prąd

 • Program dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową/sprzedaży energii regulującą sposób wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Dotacje na mikroinstalacje PV (2kW – 10 kW) oraz mikroinstalacje PV z elementem dodatkowym takim jak: magazyny energii, magazyny ciepła, systemy EMS/HEMS.
 • W zależności od rodzaju przedsięwzięcia kwota dotacji od maks. 3 tys. do maks. 58 tys. zł dla jednego Punktu Poboru Energii (PPE).
 • Więcej o programie Mój Prąd

Program Moje ciepło

 • Program kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.
 • Dofinansowaniu podlega zarówno zakup i jak montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Urządzenia te wykorzystywane mogą być do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 • W ramach programu „Moje Ciepło” przewidziane są środki na zakup i montaż pomp ciepła – od 7 do nawet 21 tys. zł.
 • Więcej o programie Moje ciepło

Program Ciepłe Mieszkanie

 • Program skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą starać się o dotację w swoich gminach. O informację czy gmina bierze udział w programie należy zapytać w swoim Urzędzie Gminy.
 • Dofinansowaniu podlegają działania wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji mechanicznej).
 • W zależności od dochodu wnioskodawcy dotacja dla osób fizycznych może wynieść maksymalnie od 16,5 tys. zł do 43,9 tys. zł. w miejscowościach ujętych na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin. W przypadku wspólnot mieszkaniowych kwota ta, w zależności od podjętych działań, może wynieść do 375 tys. zł.
 • Więcej o programie Ciepłe Mieszkanie

Program Stop Smog

 • Program realizowany jest przez gminy położone na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Stop Smog” skierowany jest do osób najuboższych, których nie stać na samodzielne ocieplenie domu i wymianę pieca w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. O informację czy gmina bierze udział w programie należy zapytać w swoim Urzędzie Gminy.
 • Wsparcie do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 • Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (czyli np. gmina, związek międzygminny, powiat) mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu osoby zainteresowane uczestnictwem w programie “Stop Smog” (mieszkańcy), mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji  wynoszące do 53 tys. zł.
 • Więcej o programie Stop Smog

Pożyczka wspierająca zieloną transformację miast

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił pożyczki wspierające promowanie zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej w polskich miastach. Pożyczkę można przeznaczyć na projekty, które redukują negatywny wpływ na środowisko i prowadzą do neutralności klimatycznej, w tym:

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE)
 • Wdrażanie energooszczędnych technologii oświetleniowych
 • Rozwiązania proekologiczne w budynkach publicznych i innych niż mieszkalne
 • Tworzenie zielonej infrastruktury w przestrzeniach publicznych
 • Rozwój energetyki rozproszonej i obywatelskiej, w tym klastrów energii
 • Zarządzanie zasobami wodnymi, monitoring powietrza i technologie typu smart city
 • Rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego
 • Zwiększenie terenów zielonych w miastach
 • Edukacja i szkolenia w zakresie zielonej transformacji

Wysokość wniosku: od 2 do 500 mln zł
Okres spłaty: do 20 lat

Szczegółowe warunki pożyczki

Program Mój Elektryk

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program Mój Elektryk

Programy WFOŚiGW

Sprawdź również ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Wyszukiwarka EkoDotacji

Sprawdź programy dotacyjne dla różnych grup inwestorów i typów inwestycji w wyszukiwarce EkoDotacji na stronie: https://ekodotacje.ios.edu.pl

Dofinansowanie