Dofinansowanie wymiany ogrzewania

Na likwidację starego kotła i zainstalowanie nowego niskoemisyjnego ogrzewania możesz uzyskać wysokie dofinansowanie

Zapytaj w swoim Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy o program ograniczania niskiej emisji i jego szczegółowe zasady.

W zależności od gminy dofinansowanie może dotyczyć nie tylko podłączenia do sieci ciepłowniczej czy ogrzewania gazowego, ale także zakupu nowoczesnego automatycznego kotła na węgiel, drewno lub pelet (nie dotyczy Krakowa). Musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu w zakresie sprawności i emisji zanieczyszczeń określone w rozporządzeniu do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. Lista kotłów spełniających te wymagania znajduje się na naszej stronie.

Pamiętaj, że decyzję gminy o udzieleniu dofinansowania musisz uzyskać zanim dokonasz wymiany ogrzewania!

Gminy mają możliwość pozyskania zewnętrznych środków na dopłaty dla mieszkańców do wymiany ogrzewania na niskoemisyjne, w tym automatycznych kotłów na węgiel i biomasę (np. drewno, pelet):

Nawet jeśli Twoja gmina nie oferuje dofinansowania do wymiany ogrzewania, możesz skorzystać z preferencyjnego kredytu na wymianę kotłów węglowych na kocioł gazowy lub olejowy udzielanego przez Bank Ochrony Środowiska i wybrane banki spółdzielcze. Po realizacji inwestycji kredyt zostanie umorzony w wysokości do 50% kapitału dzięki środkom, które na ten cel przekaże Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Informacje o preferencyjnym kredycie dostępne są na stronie WFOŚiGW w Krakowie oraz bezpośrednio w bankach (Bank Ochrony Środowiska – tel. 12 628 45 00).

Dofinansowanie do termomodernizacji budynków jednorodzinnych

Wsparcie finansowe do termomodernizacji budynków jednorodzinnych udzielane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach programu JAWOR.

Porównanie wymagań dla kotłów na paliwa stałe w ramach programów dofinansowania

Rodzaj wymagańRegionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020Program PONE WFOŚiGW w Krakowie
Wymagania w zakresie efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeńUrządzenia do ogrzewania charakteryzują się obowiązującym od końca 2020 r. minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energiąKotły powinny spełniać wymagania ekoprojektu zgodnie z Dyrektywą 2009/125/EC
Kotły wielopaliwoweWymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczonych do stosowania w instrukcji użytkowania urządzeniaZgodnie z rozporządzeniem Komisji 2015/1189 wymóg dotyczy wszystkich paliw dopuszczalnych w instrukcji użytkowania urządzenia
PodajnikKotły wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących)-
Ruszt awaryjnyKotły nie mogą posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanieKotły bez możliwości montażu dodatkowego rusztu. Kocioł z podajnikiem automatycznym, który posiada dodatkowy ruszt nie kwalifikuje się do dofinasowania w ramach Programu
System kontroliZapewniony powinien zostać system kontroli eksploatacji urządzeń grzewczych w zakresie:
a) wykonania obowiązku likwidacji starego kotła,
b) użytkowania wyłącznie dofinansowanego systemu ogrzewania jako podstawowego źródła ciepła w budynku,
c) braku nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów (np. dorobiony dodatkowy ruszt),
d) przestrzegania parametrów paliwa dopuszczonego przez producenta urządzenia w instrukcji użytkowania urządzenia, w tym wyrażenia zgody przez odbiorcę końcowego na pobranie i zbadanie parametrów próbki paliwa,
e) zapewnienia prawidłowych warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem.
-
Dostęp do sieci ciepłowniczej i gazowejDofinansowanie dla kotłów na paliwa stałe, gdy na obszarze objętym projektem lub częścią projektu podłączenie do sieci ciepłowniczej nie jest planowane w okresie realizacji programu, czyli do 2023 r.Dofinansowanie nowej kotłowni na węgiel lub biomasę będzie możliwe w przypadku braku technicznej możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej.
OdnośnikNabór wnioskówNabór wniosków

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze