Dofinansowanie

Program Czyste Powietrze

 • Program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • Dotacje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację domu. Program dotuje montaż: pomp ciepła, kotła gazowego wraz z przyłączem, kotła olejowego, kotła zgazowującego drewno, kotła na pellet, ogrzewania elektrycznego, instalacji c.o. i c.w.u., wentylacji mechanicznej, mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz ocieplenie domu i wymianę stolarki okiennej/drzwiowej.
 • Wysokość dotacji: do 66 tys. zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 tys. zł w podwyższonym poziomie dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1200 zł na audyt energetyczny.
 • Więcej o programie Czyste Powietrze

Ulga termomodernizacyjna

 • Odliczenie dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych (także w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej).
 • Z ulgi można skorzystać jeśli poniosło się wydatki na termomodernizację domu jednorodzinnego.
 • Ulga do 53 tys. zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości. Ulgę można łączyć, np. z dotacją z programu „Czyste Powietrze”.
 • Więcej o uldze termomodernizacyjnej

Lokalne programy realizowane przez gminy

Część gmin przeznacza środki z własnego budżetu na dofinansowanie do wymiany ogrzewania węglowego. Zapytaj swojego ekodoradcę lub sprawdź w swojej gminie czy oferuje dodatkowe dofinansowanie i na jakich warunkach.

Pamiętaj!

– Nie można uzyskać dofinansowania na kocioł na węgiel oraz kocioł na biomasę o emisji cząstek stałych powyżej 20mg/m3.
– W przypadku instalacji nowego kotła na paliwo stałe, musisz zastosować kocioł spełniający wymagania ekoprojektu. Sprawdź listę kotłów spełniających wymagania ekoprojektu na liście Zielonych Urządzeń i Materiałów

Program Mój Prąd

 • Program dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową/sprzedaży energii regulującą sposób wprowadzania do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • Dotacje na mikroinstalacje PV (2kW – 10 kW) oraz mikroinstalacje PV z elementem dodatkowym takim jak: magazyny energii, magazyny ciepła, systemy EMS/HEMS.
 • W zależności od rodzaju przedsięwzięcia kwota dotacji od maks. 3 tys. do maks. 16 tys. zł.
 • Więcej o programie Mój Prąd

Program Moje ciepło

 • Program kierowany jest do osób fizycznych, czyli właścicieli lub współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych o podwyższonym standardzie energetycznym.
 • Dofinansowaniu podlega zarówno zakup i jak montaż powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła. Urządzenia te wykorzystywane mogą być do ogrzewania domu lub do jednoczesnego ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
 • W ramach programu „Moje Ciepło” przewidziane są środki na zakup i montaż pomp ciepła – od 7 do nawet 21 tys. zł.
 • Więcej o programie Moje ciepło

Program Ciepłe Mieszkanie

 • Program skierowany do właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, którzy mogą starać się o dotację w swoich gminach. O informację czy gmina bierze udział w programie należy zapytać w swoim Urzędzie Gminy.
 • Dofinansowaniu podlegają działania wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, montaż wentylacji emchanicznej).
 • W zależności od dochodu wnioskodawcy dotacja może wynieść maksymalnie od 15 tys. zł do 39,9 tys. zł. w miejscowościach ujętych na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.
 • Więcej o programie Ciepłe Mieszkanie

Program Stop Smog

 • Program realizowany jest przez gminy położone na obszarze, gdzie obowiązuje tzw. uchwała antysmogowa. Stop Smog” skierowany jest do osób najuboższych, których nie stać na samodzielne ocieplenie domu i wymianę pieca w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. O informację czy gmina bierze udział w programie należy zapytać w swoim Urzędzie Gminy.
 • Wsparcie do wymiany źródła ciepła, termomodernizacji domu oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.
 • Wnioskodawcy w programie „Stop Smog” (czyli np. gmina, związek międzygminny, powiat) mogą uzyskać do 70 proc. dofinansowania kosztów inwestycji. Pozostałe 30 proc. stanowi ich wkład własny. Dzięki temu osoby zainteresowane uczestnictwem w programie “Stop Smog” (mieszkańcy), mogą otrzymać nawet 100 proc. dofinansowania szacowanych kosztów inwestycji  wynoszące do 53 tys. zł.
 • Więcej o programie Stop Smog

Program Mój Elektryk

Dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia paliw emisyjnych w transporcie – wsparcie zakupu/leasingu pojazdów zeroemisyjnych.

Program Mój Elektryk

Dofinansowania dla przedsiębiorców

Aktualne EkoFinansowanie dla przedsiębiorców przygotowywane przez Ekodoradców dla biznesu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie.

Inne działania

Sprawdź również ofertę dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie: https://www.wfos.krakow.pl/oferta

Wyszukiwarka EkoDotacji

Sprawdź programy dotacyjne dla różnych grup inwestorów i typów inwestycji w wyszukiwarce EkoDotacji na stronie: https://ekodotacje.ios.edu.pl

Umieść baner na stronie internetowej, aby zachęcać do skorzystania z dotacji programu Czyste Powietrze.

Ustaw szerokość:
250px
Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:
<iframe src="https://powietrze.malopolska.pl/widget/czystepowietrze.php" style="width:250px;height:200px;border:0;overflow:hidden;"></iframe>
Podgląd:
Dofinansowanie
Aktualizacja: 2023-03-19