SYSLOP

SYSTEM LOKALNYCH OSTRZEŻEŃ PUBLICZNYCH SYSLOP

W planach działań krótkoterminowych (PDK) określanych przez sejmiki województw  określane są działania, które należy bezzwłocznie podjąć w przypadku ryzyka wystąpienia przekroczeń norm jakości powietrza. Jednocześnie w kompetencjach samorządu województwa jest określenie trybu i sposobu ogłaszania o zaistnieniu przekroczeń .

SYSLOP jest narzędziem wspierającym wszystkie płaszczyzny procesu powiadamiania i wdrażania w życie obowiązków prawnych wynikających z Planów Działań Krótkoterminowych.

ZAŁOŻENIE KONTA W SYSTEMIE SYSLOP – GMINY I POWIATY

Aby założyć konto pracownika gminy/starostwa (również gminnego i powiatowego centrum zarządzania kryzysowego), należy wysłać podpisaną listę osób upoważnionych do posiadania konta na skrzynkę epuap Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.

W razie zaistnienia potrzeby odebrania uprawnień osobie upoważnionej (rezygnacja z pracy, zmiana stanowiska), należy pamiętać o wysłaniu zaktualizowanej listy.

W przypadku, kiedy konto zostało założone, ale pracownik go nie aktywował, należy wysłać prośbę o ponowną wysyłkę linku aktywacyjnego na adres: wsparcie@syslop.pl.

STOPNIE ZAGROŻENIA ZANIECZYSZCZENIEM POWIETRZA

Stopnie zagrożenia występują w sytuacji wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomów alarmowych, informowania, dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu.

0 stopień zagrożenia oznacza ryzyko przekroczenia średniodobowego poziomu dopuszczalnego (50 μg/m3 dla pyłu PM10). To ostrzeżenie wydawane jest dla osób szczególnie wrażliwych.

1 stopień (żółty) oznacza ryzyko wystąpienia przekroczeń średniorocznych wartości dopuszczalnych dla pyłu PM10, PM2,5 oraz NO2 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu.

2 stopień (pomarańczowy) to ryzyko przekroczenia poziomu informowania (100 μg/m3 dla pyłu PM10). W rzadkich sytuacjach poziom informowania ogłaszany jest także dla ozonu.

3 stopień (czerwony) oznacza ryzyko przekroczenie poziomu alarmowego (150 μg/m3 dla pyłu PM10).

Im wyższy wprowadzony stopień tym zanieczyszczenie jest większe, a więc bardziej szkodliwe dla zdrowia.

Dodatkowo w portalu pojawiają się komunikaty informacyjne, mówiące o tym, że ubiegłego dnia został przekroczony poziom informowania lub alarmowy.

OGŁOSZONO STOPIEŃ – CZY MAM JAKIEŚ OBOWIĄZKI?

W dniach, w których ogłoszono stopień zagrożenia, zaradczo podejmuje się działania krótkoterminowe, które powinny obniżyć poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Obowiązki dla powiatów, gmin i mieszkańca wynikają z obowiązującego aktualnie Planu działań krótkoterminowych (PDK). Plan działań krótkoterminowych jest specyficzny dla każdego województwa. Przykładowo w Małopolsce w przypadku ogłoszenia 2 i 3 stopnia zagrożenia obowiązuje zakaz użytkowania kominków (miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń) jeśli tylko nie stanowią jedynego źródła ogrzewania oraz zakaz stosowania dmuchaw do liści. Plan Działań Krótkoterminowych jest częścią Programu ochrony powietrza, możesz zapoznać się z nim tu.

PORTAL DLA MIESZKAŃCA

Portal dla Mieszkańca powstał jako element SYSLOP. Znajduje się pod adresem: https://portal.syslop.pl/map

W portalu można sprawdzić jakość powietrza, obowiązujący stopień zagrożenia, czy przejrzeć kiedy stopnie były ogłoszone. Można się również zarejestrować i wtedy informacje o ogłoszonym właśnie stopniu zagrożenia dostaniemy niezwłocznie na maila.