Aktualności

Zaproszenie na drugie webinarium z cyklu…

#AkademiaCzystegoPowietrza to cykl bezpłatnych webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej. Spotkania on-line, które rozpoczęły się 11 maja 2020 r., są wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki…

Czytaj dalej >>

Bez tytułu

Projekt LIFE dzieli się doświadczeniem w ramach współpracy…

EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021 - Słowacja W dniach 7 i 8 września br. w słowackiej miejscowości Bańska Bystrzyca odbyła się międzynarodowa konferencja EFFECTIVE AIR QUALITY MANAGEMENT 2021. Wydarzenie zostało zorganizowane przez słowacki Projekt LIFE we współpracy z…

Czytaj dalej >>

Akademia CzP 2

Rusza druga odsłona Akademii Czystego Powietrza!

Z myślą o samorządach, które są najbliżej swoich mieszkańców przygotowano drugi cykl bezpłatnych webinariów #AkademiaCzystegoPowietrza2021. Przewodnik po zreformowanym w 2020 r. programie „Czyste Powietrze” to przydatne źródło informacji zarówno dla pracowników gminnych punktów…

Czytaj dalej >>

KSK1395

Stary kopciuch w Skawinie przypomina o wymianie pieca

Na ostatnią chwilę przed rozpoczęciem sezonu grzewczego na skawińskim rynku pojawił się pomnik starego pieca węglowego, tzw. kopciucha. Będzie tutaj stać do końca zimy, a jego zadaniem jest przypominanie mieszkańcom o obowiązku wymiany starych, nieefektywnych urządzeń grzewczych do…

Czytaj dalej >>

stadion2

Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2021

Najważniejsze wydarzenia W dniu 4 sierpnia odbyło się stacjonarne spotkanie z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych w sprawie wprowadzenia lokalnej uchwały antysmogowej na terenie gminy Czarny Dunajec.13 sierpnia odbyło się spotkanie z MKiŚ oraz NFOŚiGW ws. wypracowania…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2021

Najważniejsze wydarzenia W lipcu odbyły się konsultacje społeczne lokalnych uchwał antysmogowych w pierwszych pięciu gminach tj.- w Skawinie, Niepołomicach, Krzeszowicach, miastach Nowy Targ i Oświęcim.Zarząd Województwa Małopolskiego skierował także do konsultacji społecznych…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).