Aktualności

Zmiana przepisów – reagujemy na głosy Mieszkańców!

Mieszkańcy Województwa Małopolskiego otrzymali dodatkowo rok i cztery miesiące na wymianę nieekologicznych, niskoefektywnych urządzeń grzewczych. Sejmik Województwa Małopolskiego zdecydował o przedłużeniu do 30 kwietnia 2024 roku terminu wejścia w życie zakazu…

Czytaj dalej >>

Nowa energia w gminach i powiatach!

Elektromobilność, finansowanie działań z zakresu efektywności energetycznej i energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii, to główne zagadnienia o których dyskutowały samorządy. Kontynuując cykl szkoleń, dedykowanych pracownikom merytorycznym urzędów gmin…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – sierpień 2022

Najważniejsze wydarzenia 17 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego odbyło się spotkanie w sprawie koncepcji nowego projektu LIFE – Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu.24 sierpnia odbyło się spotkanie z przedstawicielami województwa wielkopolskiego, które…

Czytaj dalej >>

Nowa energia w gminach i powiatach – szkolenie dla gmin i…

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przygotował kolejne wydarzenie dla pracowników jednostek samorządowych.     Podczas szkolenia omówimy nowe programy rządowe "Ciepłe Mieszkanie" i “Czyste Powietrze Plus”. Przybliżymy temat wykorzystywania energii…

Czytaj dalej >>

Zmierz się z wyzwaniem!

Województwo Małopolskie rozpoczyna akcję edukacyjną w szkołach polegającą na utworzeniu sieci czujników do pomiaru jakości powietrza. Wyniki pomiarów pojawią się na interaktywnych tablicach. Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Małopolskiego przyjęto uchwałę dotyczącą…

Czytaj dalej >>

Podsumowanie LIFE Małopolska – lipiec 2022

Najważniejsze wydarzenia Zrealizowano I etap ewaluacji Programu ochrony powietrza. Gminy oraz powiaty dokonały przeglądu dotychczasowych działań naprawczych zaplanowanych w POP-ie, pod kątem ich adekwatności, skuteczności i efektywności.14 lipca odbyło spotkanie w sprawie systemu…

Czytaj dalej >>

Aktualności lokalne

Wybierz
Więcej informacji >>