Aktualności

15 marca 2019
oze 11 03-a

Wytyczne dla instalacji OZE

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w mikroenergetyce rozproszonej jest jednym z priorytetowych kierunków działań w zakresie zrównoważonego rozwoju Małopolski, zwłaszcza w… Więcej 

0
25 marca 2019
puszka

Szkolenia z kontroli palenisk domowych

Zapraszamy na szkolenie dedykowane dla pracowników merytorycznych jednostek samorządu terytorialnego, Policji i Straży miejskich/gminnych z terenu województwa małopolskiego, z zakresu metodyki… Więcej 

0
14 marca 2019
IMG 1035

Spotkanie informacyjne ws. projektu ELENA

W dniu 6 marca 2019 roku w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące europejskiego projektu ELENA - instrumentu wsparcia… Więcej 

0