Opracowania i wytyczne

Analiza możliwości likwidacji lub ograniczenia niskiej emisji pochodzącej ze źródeł stałopalnych w tunelach foliowych i szklarniach, wędzarniach oraz piecach chlebowych

Publikacja: Małgorzata Musielok,

Przeprowadzona analiza ma na celu wyznaczenie efektywnych działań na rzecz ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza ze źródeł ciepła dla szklarni, a także na skutek eksploatowania pieców chlebowych oraz wędzarni. Celem proponowanych rozwiązań jest osiągnięcie dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu zgodnie z przepisami polskimi i unijnymi. W celu przeciwdziałania niskiej emisji na szczeblu krajowym i samorządowym wprowadzane są liczne akty prawne, a istniejące normy i rozporządzenia są na bieżąco aktualizowane.

Tak zwane uchwały antysmogowe uchwalane przez sejmiki województw to regulacje prawne, które dotyczą wszystkich użytkowników, na obszarze, który obejmują. Ograniczenia, mające na celu poprawę jakości powietrza, obejmują wszystkie instalacje, które nie wymagają uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia, a w których są spalane paliwa stałe. Do takich instalacji zaliczamy obiekty zajmujące się uprawą roślin, które wymagają utrzymania odpowiednio wysokiej temperatury również w okresie zimowym, a także zakłady przetwórstwa żywności takie jak wędzarnie i piekarnie, w których stosowane są metody tradycyjne. Jednocześnie wprowadzanie regulacji prawnych i ochrona jakości powietrza wymusza wdrażanie coraz bardziej zaawansowanych i innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu spalania paliw stałych, w tym zastąpienia dotychczasowych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza rozwiązaniami ekologicznymi. Biorąc pod uwagę zakres merytoryczny, dokument można podzielić na trzy obszary tematyczne: szklarnie, piece do tradycyjnego wypieku chleba oraz wędzarnie. O ile zmiana ogrzewania szklarni wydaje się tematem prostszym, ponieważ konieczne jest jedynie dostarczenie ciepła na cele ogrzewania obiektu i możliwość zastosowania szerokiego spektrum dostępnych technologii ograniczających emisję i spełniających wymagania uchwały antysmogowej, o tyle temat pieców piekarniczych i wędzarni jest bardziej skomplikowany, a literatura naukowa – uboga. W przypadku piekarni i wędzarni trudnością jest również fakt, że produkty tradycyjne to wyroby, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

Aktualizacja: 2022-07-19