„Mój Elektryk” – dodatkowe 60 milionów złotych na wsparcie elektromobilności

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zdecydował o zwiększeniu budżetu programu „Mój Elektryk” o 60 milionów złotych. Dzięki tej decyzji możliwe będzie dofinansowanie zakupu około 2000 nowych zeroemisyjnych samochodów. Jak informuje NFOŚiGW, obecnie po polskich drogach jeździ już około 66 000 takich pojazdów.

Zwiększone wsparcie dla pojazdów bezemisyjnych

Program „Mój Elektryk” wspiera zakup pojazdów zeroemisyjnych. Dotychczas z przeznaczonych na leasing 600 milionów złotych, niemal cała suma została już wykorzystana. W odpowiedzi na duże zainteresowanie, NFOŚiGW postanowił udostępnić dodatkowe 60 milionów złotych, które zostaną przeznaczone na dofinansowanie opłat ustalanych w umowach leasingu. Operatorem tych środków jest Bank Ochrony Środowiska. Całkowita suma środków dostępnych w ramach programu wynosi teraz 960 milionów złotych.

Dofinansowanie dla osób prywatnych i przedsiębiorców

Program oferuje różne formy dofinansowania dla osób indywidualnych i przedsiębiorców:

I. Osoby indywidualne:

    • Możliwość przyznania dotacji w wysokości 18 750 zł na zakup samochodów osobowych, pod warunkiem, że cena pojazdu nie przekracza 225 000 zł.
    • Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą liczyć na dofinansowanie do 27 000 zł bez ograniczenia ceny pojazdu.

    II. Przedsiębiorcy

        • Dofinansowanie dla samochodów osobowych wynosi 18 750 zł lub 27 000 zł przy zadeklarowaniu wyższego rocznego przebiegu, z limitem ceny zakupu do 225 000 zł.
        • W przypadku pojazdów dostawczych dotacja pokrywa do 20% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 50 000 zł, lub do 30% kosztów kwalifikowanych, maksymalnie 70 000 zł, przy wyższym zadeklarowanym przebiegu.
        • Motorowery i motocykle mogą uzyskać dofinansowanie do 30% kosztów zakupu, nie więcej niż 4 000 zł.

        Więcej elektrycznych pojazdów dzięki dodatkowym środkom

        Dotychczas, dzięki programowi „Mój Elektryk”, dofinansowano zakup prawie 23000 pojazdów. Dzięki zwiększeniu budżetu o kolejne 60 milionów złotych, program będzie mógł wspierać jeszcze więcej osób i firm w dążeniu do bardziej ekologicznych i zrównoważonych rozwiązań transportowych. To ważny krok w kierunku poprawy jakości powietrza i ograniczenia emisji zanieczyszczeń w Polsce.

         Źródło: https://www.gov.pl/web/nfosigw