Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Emisja zanieczyszczeń i efektywność energetyczna według wymagań ekoprojektu Kotły na paliwa stałe Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania w całej Unii Europejskiej będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE [1]. Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego dopuszczonego … Czytaj dalej Wymagania ekoprojektu dla urządzeń grzewczych na paliwa stałe