Program „Czyste powietrze”

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca … Czytaj dalej Program „Czyste powietrze”