Program „Czyste powietrze”

Cel programu: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do trzech poziomów dofinansowań: podstawowego, podwyższonego oraz najwyższego. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania Beneficjentem może zostać osoba fizyczna będąca właścicielem bądź współwłaścicielem … Czytaj dalej Program „Czyste powietrze”