Aktualna jakość powietrza dla województwa małopolskiego

Jakość powietrza

bardzo dobra dobra umiarkowana niekorzystna zła bardzo zła brak indeksu
Zalecenia zdrowotne

Dane ze stacji

Jakość powietrza

bardzo dobra Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warto przewietrzyć pomieszczenia. Zalecana aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. dobra Jakość powietrza jest dobra. Warunki sprzyjają aktywności na wolnym powietrzu. umiarkowana Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać długotrwałej aktywności na zewnątrz. Aktywność na powietrzu nie powinna być długotrwała. niekorzystna Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży, małych dzieci. Aktywności na wolnym powietrzu nie są zalecane. zła Jakość powietrza jest zła. Wszyscy powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną. Osoby wrażliwe mogą mieć gorsze samopoczucie i nasilenie objawów chorobowych. bardzo zła Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostali również powinni ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum.
Stacje pomiarowe dla województwa małopolskiego
Prognoza jakości powietrza dla województwa małopolskiego
Dzisiaj (2023-03-28)
Jutro (2023-03-29)
Pojutrze (2023-03-30)