Web widget

Widget for your website

You can place a widget on your website to inform you about the current air quality, air pollution forecasts and smog alerts.

px
Podgląd:

Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:


Widżet pokazuje jakość powietrza dla wybranej stacji, miernika lub średnią dla wybranej gminy lub powiatu. Dane pochodzą ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pyłomierzy Polskiego Alarmu Smogowego i mierników zainstalowanych w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA.

Air quality forecast based on data from the Institute of Environmental Protection.

“Eco-intervention” widget

Place a banner on your website to help with reporting waste burning and other environmental violations.

Set width:
250px
Copy the code below and paste it into the code of your page:
<iframe src="https://powietrze.malopolska.pl/widget/ekointerwencja.php" style="width:250px;height:200px;border:0;overflow:hidden;"></iframe>
Preview:

“Clean Air Programme” widget

Place a banner on your website to encourage people to apply for funding from the Clean Air program.

Set width:
250px
Copy the code below and paste it into the code of your page:
<iframe src="https://powietrze.malopolska.pl/widget/czystepowietrze.php" style="width:250px;height:200px;border:0;overflow:hidden;"></iframe>
Preview: