Widżet

Widżet na stronę internetową

Widżet możesz umieścić na swojej stronie internetowej, aby informować odwiedzających o aktualnej jakości powietrza, prognozach oraz komunikatach o alarmach smogowych ogłaszanych przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wybierz miasto powiatowe:

Zmień wyświetlaną nazwę gminy

Szerokość: 150px
Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:
Podgląd:

Widżet pokazuje jakość powietrza dla obszaru miasta i powiatu na podstawie dostępnych danych pomiarowych. Aktualne dane pochodzą ze stacji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Prognoza jakości powietrza dla obszaru wyznaczana jest przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.

Aktualizacja: 2019-09-15