Niskoemisyjne urządzenia grzewcze na paliwa stałe

Lista niskoemisyjnych urządzeń grzewczych na paliwa stałe

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego obecnie przystępuje do zmiany Regulaminu prowadzenia listy niskoemisyjnych urządzeń na paliwa stałe, zaostrzając wymagania dotyczące instalacji. Na liście zamieszczone będą tylko kotły i ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (kopalne lub biomasę), które spełniają wymagania ekoprojektu w zakresie minimalnych poziomów sezonowej efektywności energetycznej i norm emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.  Poniżej przedstawiamy projekt nowego Regulaminu podlega obecnie konsultacjom z ekspertami i będzie obowiązywał od 1 marca 2017 r.

Projekt Regulaminu prowadzenia listy niskoemisyjnych kotłów i ogrzewaczy pomieszczeń na paliwa stałe – projekt z dnia 03.02.2017 r.

Nazwa urządzeniaGrafikaRodzaj i moc znamionowaPaliwoDokumentyKlasa 5Ekoprojekt
RPO i PONE
RAKOCZY
CORTINA

rakoczy.pl
rakoczy_cortinaKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31-2 płukany; klasa 26/05/06; granulacja 5-25mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł
16kW, 24kW,
32kW
Pelety
klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Wniosek
Badania
instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
ZIBI

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
11kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
HKS LAZAR
GRANT

www.hkslazar.pl
hkslazar_grantKocioł
20 kW
Węgiel brunatny
sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 18-21MJ/kg; wilgotność maksymalna 15%; zapopielenie maksymalne 15%; objętość związków lotnych 28-40%; temperatura mięknienia popiołu 1150°C; niskie spiekanie RI <10; małe pęcznienie

Pelety
granulacja 6mm; wartość opałowa 18MJ/kg
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
TEKLA
DRACO BIO

www.teklakotly.pl
Kocioł
15kW, 25kW,
35kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 3,0-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; wilgotność <10%; zawartość popiołu ≤0,7%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*15kW, 35kW

nieB. NIE
*25 kW
KRZACZEK
SKP BIO

www.krzaczek.eu
Kocioł
16kW, 20kW,
25kW, 35kW, 50kW
Pelety

średnica 4-10mm; długość <50mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność <12%; zawartość popiołu <1,50%; zawartość siarki <0,08%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*16kW, 25kW, 50 kW

nieB. NIE
*20kW, 35kW
CWD
SIGMA

www.cichewicz.pl
cwd_sigmaKocioł
23,2kW
Drewno
polana o wilgotności 15-20%, średnicy 10-20 cm i o długości 10-20cm; drewno drzew liściastych o dużej twardości
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
HEIZTECHNIK
Q EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
15kW, 20kW,
30kW, 40kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek, maksymalny rozmiar ziaren 25mm, maksymalna wartość opałowa 28MJ/kg; zawartość wilgoci <10%; temperatura stapiania popiołu ≥1200-1300°C; zawartość miału maksymalnie do 20%


Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
SERIGSTAD-ELEKTROMET
NES V

serigstad-energy.com
serigstadelektromet_nesvKocioł
17kW, 25kW,
34kW
Pelety
granulacja 6-8mm; zalecana wartość opałowa >18MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność max. 10%

Węgiel kamienny
typ 31.2; granulacja 5-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max. 10%; wilgotność max. 15%

Węgiel brunatny
granulacja 10-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max. 10%; wilgotność max. 15%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 34kW

nieB. NIE
*25kW
KLIMOSZ
KLIMOSZ LE 20

www.klimosz.pl
Kocioł
20kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31.1 uziarnienie: 8-25 mm; wartość opałowa >26 MJ/kg; zawartość wilgoci<15%; zawartość popiołu<10%; zawartość części lotnych>28%; temperatura mięknienia popiołem>1200°C; zdolność spiekania<20;

Węgiel brunatny
sortyment groszek energetyczny 31 uziarnienie: 8-25 mm; wartość opałowa >18 MJ/kg; zawartość wilgoci<15%; zawartość części lotnych>28%;temperatura mięknienia popiołem>1170°C; zdolność spiekania<20; zawartość popiołu<10%;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
KOZA K AB

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
8kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
SAS
EFEKT

www.sas.busko.pl
sas_efektKocioł
14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny, płukany, typ 31.2; granulacja 5-25mm, wartość opałowa 25-29MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci <15%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DREW-MET
BIOTEC

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł
14kW, 17kW,
20kW, 24kW,
28kW, 35kW
Pelety
wykonane zgodnie z normą PN-EN 14961-2:2011 klasa A1; średnica 6-8mm; długość 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg

Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW, 24kW, 35kW, 20kW

nieB. NIE
*17kW, 28kW
DEFRO
SIGMA EKOPELL

www.defro.pl
defro_sigmaekopellKocioł
12kW, 16kW,
20kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*20kW

nieB. NIE
*12kW, 16kW
STALMARK
EKO PIONIER

www.stalmark.pl
EKO PIONIERKocioł
17kW, 21kW,
25kW, 29kW,
33kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek o granulacji 5-32mm (wilgotność mniejsza niż 9%, zawartość popiołu do 10%, zawartość części lotnych 28-40%)
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 33kW

nieB. NIE
*21kW, 25kW,
29kW
OGNIWO
EKO PLUS PELLET

www.ogniwobiecz.com.pl
Kocioł
16kW, 25kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 4,0-40mm; wartość opałowa ≥15 MJ/kg lub ≥4,4kWh/kg; wilgotność ≤10%; zawartość popiołu ≤ 2%; gęstość ≥600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
EKOGREN
EG PELLET

www.ekogren.pl
Kocioł
10kW, 15kW,
25kW, 40kW
Pelety

średnica 5-8mm; wartość opałowa 17,5-19,5 MJ/kg; wilgotność maksymalnie12%; zawartość popiołu maksymalnie 1,50%; gęstość 1-1,4kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
PROTECH
EPV

www.protech-wkg.pl
Kocioł
14 kW, 18,5 kW, 25kW, 37kW, 50kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny typ 31 lub 31.1, uziarnienie 5-25mm, zdolność spiekania RJ<10, wilgotność do 15%, zawartość miału do 10%, popiołu <10%, temp. mięknienia popiołu >1150°C, siarka <0,6%, wartość opałowa 26MJ/kg
wniosek
badania
instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KRATKI
BLANKA 6757
BLANKA 910

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
11kW,
16kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
SAS
BIO EFEKT

www.sas.busko.pl
sas_bioefektKocioł
14kW, 17kW,
23kW, 29kW,
36kW, 42kW,
46kW
Pelety
granulat drewna wg EN 14961-2; średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa 16,5-19MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KOŁTON
BIO PELLMAX

www.kolton.pl
kolton_biopellmaxKocioł
16kW, 20kW,
25kW, 32kW
Pelety
granulacja 6-8mm; długość 3,15-40mm; zawartość wilgoci mniejsza niż 10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*32kW

nieB. NIE
*16kW, 20kW,
25kW
KOŁTON
ECO MATIX

www.kolton.pl
kolton_ecomatixKocioł
19kW, 25kW,
30kW, 38kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; klasa 26/05/06 wg PN-82/G-97001-3; granulacja 5-28mm; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*19kW, 25kW

nieB. NIE
* 30kW,
38kW
TANIEOGRZEWANIE.PL
COMPACT PEL-LET

www.tanieogrzewanie.pl
tanieogrzewaniepl_compactpelletKocioł
18,1kW
Pelety
średnica 6-8mm; długość 5-30mm (20% o długości do 45mm); maksymalna zawartość popiołu do 1%; maksymalna wilgotność 10%; wartość opałowa większa od 17,5 MJ/kg; znak jakościowy DIN Plus, A plus
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
PEREKO
KSP PELET

www.pereko.pl
pereko_ksppeletKocioł
20kW
Pelety
wartość opałowa 17-19 MJ/kg, wilgotność 10%, granulacja 5-30 mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
TEKLA
DRACO BIO COMPACT

www.teklakotly.pl

Kocioł
12kW, 18kW
Pelety

granulacja 6-8mm; długość 3,0-40mm; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; wilgotność <10%; zawartość popiołu ≤0,7%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
ELEKTROMET
EKO-KWP V

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekokwpvKocioł
17kW, 25kW,
34kW
Węgiel kamienny
typ 31.2; granulacja 5-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max 10%; wilgotność max 15%

Węgiel brunatny
granulacja 10-25mm; zalecana wartość opałowa >15MJ/kg; zapopielenie max 10%; wilgotność max 15%

Pelety
granulacja 6-8mm; zalecana wartość opałowa >18MJ/kg; zapopielenie max. 0,5%; wilgotność max 10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*17kW, 34kW

nieB. NIE
*25kW
METAL-FACH
SEG BIO

www.metalfachtg.com.pl
MetalFach_SEGBIOKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 38kW,
50kW, 75kW,
100kW
Pelety
wykonane zgodnie z EN14961-2(C1)/ EN14961-3(C2), średnica: 6±1mm; 8±1mm; długość 3,15 ≤L ≤40; wilgotność ≤10%; zawartość popiołu ≤0,7%; wartość opałowa 16,5-19 MJ/kg; gęstość ≥60
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
PEREKO
KSM

www.pereko.pl
pereko_ksmKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny z kl. 28/50/06 o granulacji 5-30 mm
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
MCE
V7

www.kotlymce.pl
mce_v7Kocioł
20kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31.2 płukany, klasy 26/05/06 sortymentu 0223/cc; granulacja 0-25mm; niskie pęcznienie (węgiel nie zlepia się w czasie spalania); zawartość części lotnych 28-40%; wilgotność mniejsza niż 15%; temperatura topnienia popiołu powyżej 1150°C
Wniosek
badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK

DWOREK BIS
DWOREK TYTAN

www.dworekbis.pl
Kocioł
15,8 kW, 20kW,
25kW, 31,6kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek typ, typ 31.2; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 25-29 MJ/kg; zawartość części lotnych 30%-40%; wilgotność <15%; temperatura mięknienia popiołu ≥1220°C; zawartość popiołu 2-7%; spiekalność <5 max. 10; zawartość siarki <0,6%
wniosek
badania
instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DEFRO
SIGMA UNI

www.defro.pl
defro_sigmauniKocioł
16kW, 20kW,
24kW, 36kW,
48kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 27-28MJ/kg; zawartość części lotnych 28%-40%; wilgotność <15%; temperatura mięknienia popiołu >1220°C; zawartość miału (granulacja ziarna poniżej 4mm) <5%; zawartość popiołu <7%; liczba Rogi <5 max. 10; niskie pęcznienie
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KRATKI
NADIA 8
NADIA 10
NADIA 12
NADIA 13
NADIA 14
NADIA 14 BSP-G

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
7kW, 10kW,
12kW, 13kW,
14kW, 14kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
DEFRO
KOMPAKT EKOPELL

www.defro.pl
defro_kompaktekopellKocioł
16kW, 22kW,
30kW, 40kW,
50kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*30kW, 50kW

nieB. NIE
*16kW, 22kW, 40kW
GALMET
GALAXIA KWE

galmet.com.pl
galmet_galaxiakweKocioł
22kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek SILESIAN; średnica 8-20mm; gęstość ≥600kg/m³; kaloryczność 28335MJ/kg; wilgotność 4,4%; zawartość popiołu 7,87%; zawartość siarki 0,4%; temperatura topnienia popiołu ≥1200°C; klasa paliwa A1 (zgodnie z normą EN 303-5)
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KOSTRZEWA
EEI PELLETS

www.kostrzewa.com.pl
Kocioł
100kW, 150kW,
200kW, 285kW
Pelety
klasa A1; granulacja 6±1mm; długość 3,15-40mm; zawartość popiołu ≤0,7%; wilgotność ≤10%; wartość opałowa 16500-19000 kJ/kg; ciężar właściwy ≥600 kg/m³; temperatura topnienia popiołu powyżej 1200°C
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
HEIZTECHNIK
HT EKO GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
15kW, 20kW,
30kW, 40kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek, maksymalny rozmiar ziaren 25mm, maksymalna wartość opałowa 28MJ/kg; zawartość wilgoci <10%; temperatura stapiania popiołu ≥ 1200 - 1300 °C; zawartość miału maksymalnie do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KRATKI
MB-M
MB-Z
MB-O
MB-A

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
10kW, 13kW,
15kW, 17kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
OGNIWO
EKO PLUS M

www.ogniwobiecz.com.pl
ogniwo_ekoplusmKocioł
14kW, 20kW,
26kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek 31.1 o uziarnieniu do 35mm i wilgotności do 12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
DREW-MET
MJ-EKONOMIK

www.kotlydrewmet.pl
Kocioł
14kW, 17kW,
20kW, 24kW,
28kW, 35kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny 31-2 płukany; wartość opałowa: 27-28MJ/kg; granulacja 5-25mm;
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW, 24kW, 20kW, 35kW

nieB. NIE
*17kW, 28kW
HEIZTECHNIK
MAXPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
80kW, 100kW,
120kW, 150kW,
200kW, 240kW,
300kW, 370kW,
450kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%


Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
METAL-FACH
SEG

www.metalfachtg.com.pl
MetalFach_SEGKocioł
14kW, 17kW,
28kW, 38kW,
50kW, 75kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek o parametrach wg PN-82/G 97001-3; typ węgla : 31 lub 31,1; wartość opałowa: 26MJ/kg; wilgotność: ≤15%; zawartość popiołu: ≤10%; zawartość części lotnych: ≤28-48%; zawartość siarki: ≤0,6%; temperatura mięknienia popiołu: ≥1150°C; zdolność spiekania: <10; uziarnienie 5-32mm; udział podziarna (miału): <10%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
HKS LAZAR
SMART FIRE

www.hkslazar.pl
hkslazar_smartfireKocioł
11kW, 15kW,
22kW
Pelety
wartość opałowa 18MJ/kg; gęstość 1,12kg/dm³; wilgotność max. 10%; zawartość popiołu max. 0,5%; długość max. 5 x średnica; średnica 6mm; zawartość miału max. 2,3%; skład: drewno
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
KRATKI
FRANEK 12

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
12kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
CEBUD
PPA250
PPA350
PPA550

www.cebud.eu
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
12,5kW,
15,5kW,
24kW
Drewno
w postacji polan lub szczap o wilgotności niższej niż 20% (zalecane 13-16%)
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
SAS
SOLID

www.sas.busko.pl
sas_solidKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek energetyczny, płukany, typ 31.2; granulacja 5-25mm, wartość opałowa 25-29MJ/kg; zawartość popiołu 2-7%; zawartość siarki <0,6%; zawartość wilgoci <15%; temperatura stapiania popiołu ≥1200°C; spiekalność <5 max. 10; zawartość części lotnych 30-40%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
HEIZTECHNIK
HT DASPELL GL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
12kW, 17kW,
20kW, 30kW,
37kW, 50kW,
60kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*12kW, 20kW,
37kW

nieB. NIE
*17kW, 30kW,
50kW, 60kW
SAS
BIO SOLID

www.sas.busko.pl
sas_biosolidKocioł
14kW, 19kW,
25kW, 36kW,
48kW
Pelety
granulat drewna wg EN 14961-2; średnica 6-8mm; długość 5-35mm; gęstość nasypowa ≥600kg/m³; wartość opałowa 16,5-19MJ/kg; ścieralność ≤2,5%; zawartość popiołu ≤0,5%; zawartość siarki ≤0,03%; zawartość azotu ≤0,3%; zawartość chloru ≤0,02%; zawartość wilgoci ≤12%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*14kW

nieB. NIE
*19kW, 25kW,
36kW, 48kW
DEFRO
SIGMA

www.defro.pl
defro_sigmaKocioł
24kW
Węgiel brunatny
sortyment groszek; granulacja 5-25mm; wartość opałowa 21-23MJ/kg; wilgotność <15%; zawartość miału (granulacja ziarna poniżej 4mm) <5%; zawartość popiołu <7%; zawartość siarki 0,6%; spiekalność 0-1%

wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
ELEKTROMET
EKO-PE COMPACT

www.elektromet.com.pl
elektromet_ekopecompactKocioł
18kW, 35kW
Pelety
spełniające kryteria wg DIN51731; średnica 6-8mm; max długość 32mm; gładka powierzchnia; gęstość 650-700kg/m³; wilgotność max 10%; zawartość popiołu max 0,5%; kaloryczność min. 17,5MJ/kg
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
TEKLA
DRACO VERSA

www.teklakotly.pl
Kocioł
17kW, 24kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek; granulacja: 5-25 mm; wartość opałowa min. 24 MJ/kg; zawartość wilgoci<10 %; zawartość siarki <1 %; zawartość popiołu<10 %; zdolność spiekania<20;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
ZGODA WIEPRZ
ISKRA-PLUS-EKO

www.zgoda-wieprz.pl
Kocioł
17kW, 25kW,
34kW
Węgiel kamienny
sortyment groszek, miał; typ węgla : 31.2; wartość opałowa > 20MJ/kg; niskiej wilgotności; zawartość siarki: ≤0,6%; uziarnienie 0-31.5 mm;
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKnieB. NIE
KRZACZEK
SKP ECO

www.krzaczek.eu
Kocioł
18kW, 25kW,
35kW
Węgiel kamienny
sortyment ekogroszek; uziarnienie: 5-31 mm; wartość opałowa 27-28 MJ/kg; zawartość wilgoci<15 %; zawartość siarki <0,6 %; zawartość popiołu<7 %; zawartość części lotnych 28-40 %; temperatura mięknienia popiołem 1200°C; zdolność spiekania<5;

Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*18kW, 35kW

nieB. NIE
*25kW
DEFRO
BIO SLIM

www.defro.pl
defro_bioslimKocioł
10kW, 15kW,
20kW
Pelety
wykonane zgodnie z PN-EN 14961-2:2011 klasa A1 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; długość granulatu 3,15-40mm; wartość opałowa 16,5-19,0MJ/kg; zawartość siarki maks. 0,03%; wilgotność maks. 10%; zapopielenie maks. 0,7%; gęstość nasypowa >600kg/m³
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*10kW, 20kW

nieB. NIE
*15kW
KRATKI
KOZA K 5

kratki.com
Miejscowy
ogrzewacz
pomieszczeń
7kW
Drewno
drzew liściastych (dąb, grab, jesion, buk) o wilgotności do 20%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAK
HEIZTECHNIK
HT DASPELL LUXGL

www.heiztechnik.pl
Kocioł
12kW, 15kW,
20 kW
Pelety
wykonane zgodnie z DIN51731 o parametrach: średnica granulatu 6-8mm; wartość opałowa 17500-19500kJ/kg; wilgotność maks. 12%; maksymalna zawartość popiołu 1,5%
Wniosek
Badania
Instrukcja
takA. TAKtakA. TAK
*12kW, 20kW

nieB. NIE
*15kW

Aktualizacja: 21/02/2017

Regulamin prowadzenia listy niskoemisyjnych urządzeń grzewczych – obowiązuje od 01.09.2016

Wniosek o wpis na listę niskoemisyjnych urządzeń grzewczych

Kolejność wyświetlania urządzeń grzewczych na liście jest losowa. Wpis na listę nie jest równoznaczny ze stwierdzeniem możliwości dofinansowania urządzenia grzewczego w ramach programów dofinansowania (np. PONE, KAWKA, RPOWM). Prowadzący listę nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość informacji przedstawionych przez podmioty zainteresowane wpisem na listę.

Etykiety efektywności energetycznej

Od 1 kwietnia 2017 roku dostawcy kotłów na paliwa stałe będą zobligowani, by zadbać o ich oznaczenie etykietą efektywności energetycznej. Etykiety będą obowiązywać również dla zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne. Klasy energetyczne będą przypisywane na podstawie współczynnika efektywności energetycznej (EEI) kotła lub zestawu od najgorszej klasy G (EEI poniżej 30) do najlepszej klasy A+++ (EEI co najmniej 150). Współczynniki efektywności energetycznej wyznaczane są w oparciu o sprawność użytkową kotła przy zastosowaniu współczynników korygujących określonych w rozporządzeniu Komisji UE.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 27 kwietnia 2015 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla kotłów na paliwo stałe i zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne

Etykiety dla kotłów na paliwa stałe

Emisja zanieczyszczeń i efektywność energetyczna według wymagań ekoprojektu

Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 roku będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE. Wymagane wartości dla paliwa zalecanego lub innego dopuszczonego do stosowania to:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW lub nie może być mniejsza niż 77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 30 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 500 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 700 mg/m³ w przypadku kotłów z ręcznym podawaniem paliwa;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ w przypadku kotłów na biomasę oraz 350 mg/m³ w przypadku kotłów na paliwa kopalne.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe

Kocioł grzewczy opalany paliwem stałym z mechanicznym podawaniem paliwa, mający napęd jest „maszyną” w rozumieniu dyrektywy maszynowej 89/392/EEC i podlega ocenie zgodności z zasadniczymi wymaganiami ustalonymi w dyrektywie i oznakowaniu znakiem CE. Kocioł musi zostać przebadany przez niezależną jednostkę badawczą, która posiada akredytację na badania kotłów zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.

Opinia prawna w kwestii wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe

Miejscowe ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe (np. kominki, piece, kuchenki) wprowadzane do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2022 roku będą musiały spełniać następujące wymogi sezonowej efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń określone w przepisach rozporządzenia Komisji UE:

  • sezonowa efektywność energetyczna nie może być niższa niż 79% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie może być niższa niż 65% dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie może być niższa niż 30% dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje cząstek stałych (PM) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 40 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 50 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 60 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet oraz nie mogą przekraczać 120 mgC/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet, dla kuchenek i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenku węgla (CO) nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących pelet, nie mogą przekraczać 1500 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących inne paliwo niż pelet i dla kuchenek oraz nie mogą przekraczać 2000 mg/m³ dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;
  • emisje tlenków azotu (NOx) nie mogą przekraczać 200 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących biomasę oraz nie mogą przekraczać 300 mg/m³ dla ogrzewaczy z zamkniętą komorą spalania i kuchenek wykorzystujących węgiel i dla ogrzewaczy z otwartą komorą spalania;

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe

Wymagania ekoprojektu a norma PN-EN 303-5:2012

Wymagania ekoprojektu wprowadzają w stosunku do wymagań normy PN-EN 303-5:2012 konieczność weryfikacji sezonowej efektywności i emisji zanieczyszczeń, która uwzględnia pracę kotłów przy mniejszej mocy niż nominalna. Określają również maksymalną emisją tlenków azotu. O ile wymagania normy PN-EN 303-5:2012 były dobrowolne, wymagania ekoprojektu będą obowiązkowe dla wszystkich kotłów wprowadzanych do obrotu i do użytkowania od 1 stycznia 2020 r.

Porównanie wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012 oraz wymagań ekoprojektu określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwa.

Wymagania dla kotłów na paliwa stałe z automatycznym podawaniem paliwaKlasa 5 według normy PN-EN 303-5:2012Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1189 z 28 kwietnia 2015 r.
Sposób weryfikacji wymagań w zakresie efektywności i emisjiWymagania muszą być spełnione dla pracy kotła przy nominalnej mocy cieplnej, a w przypadku emisji CO i OGC także przy 30% nominalnej mocy cieplnejWymagania muszą być spełnione dla średniej ważonej wartości uzyskanych dla znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,15) i przy 30% znamionowej mocy cieplnej (z wagą 0,85).
Średnia ważona ustalana jest więc według wzoru Es = 0,85*Esp + 0,15*Esn, gdzie Esn to wartości uzyskane dla znamionowej mocy cieplnej a Esp to wartości uzyskane dla 30% znamionowej mocy cieplnej.
Efektywność energetycznaSprawność kotła:
od 87% do 89% (ustalana wg wzoru η = 87 + log Q, gdzie Q to moc cieplna kotła w kW)
Sezonowa efektywność energetyczna kotła:
75% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW
77% dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej powyżej 20 kW
Emisja tlenku węgla (CO)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
500 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
500 mg/m³
Emisja organicznych związków gazowych (OGC)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła i przy 30% obciążenia nominalnego:
20 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
20 mg/m³
Emisja pyłu (PM)Maksymalna emisja przy nominalnym obciążeniu kotła:
40 mg/m³
Emisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
40 mg/m³
Emisja tlenków azotu (NOx) wyrażonych jako ekwiwalent dwutlenku azotu (NO₂)nie dotyczyEmisja dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń:
200 mg/m³ dla kotłów na biomasę
350 mg/m³ dla kotłów na paliwa kopalne

Wymagania programów dofinansowania

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wspierana jest wymiana starych palenisk na paliwa stałe na nowoczesne niskoemisyjne kotły i ogrzewacze pomieszczeń na biomasę (poddziałanie 4.4.1 i 4.4.2) i na węgiel (poddziałanie 4.4.3). Natomiast ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dofinansowanie do wymiany starych palenisk na paliwa stałe realizowane jest w ramach programu PONE. W ramach obu programów nowo instalowane urządzenia na paliwa stałe muszą charakteryzować się minimalnym poziomem efektywności energetycznej i normami emisji zanieczyszczeń, które zostały określone w środkach wykonawczych do dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. Oznacza to, że nie jest wystarczające spełnienie przez kocioł wymagań klasy 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ale konieczne jest potwierdzenie spełnienia wymagań ekoprojektu.

Porównanie wymagań dla kotłów na paliwa stałe w ramach programów dofinansowania

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska
Małopolska w zdrowej atmosferze