Archiwum artykułówPaździernik 2015

Założenia nowej „uchwały antysmogowej” dla Krakowa image

Przyjęta 10 września 2015 r. nowelizacja Prawa ochrony środowiska umożliwia wprowadzanie ograniczeń nie tylko w zakresie rodzajów paliw dopuszczonych do stosowania, ale również wymagań w zakresie emisji zanieczyszczeń z instalacji grzewczych. Na tej podstawie przygotowane zostały założenia nowej uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego, która wprowadzi na obszarze Krakowa ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. Propozycja uchwały zakłada dopuszczenie do stosowania w kotłach i ogrzewaczach pomieszczeń (np. piecach, kominkach, kozach) wyłącznie paliw gazowych, lekkiego oleju opałowego oraz biomasy. Stosowanie biomasy będzie możliwe tylko w instalacjach, które spełniają wymagania w zakresie emisji pyłu na poziomie: 40 mg/m³ dla kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, 50 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z otwartą komorą spalania, 40 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących biomasę inną niż drewno prasowane w formie peletów, 20 mg/m³ dla miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń z zamkniętą komorą spalania wykorzystujących drewno prasowane w formie peletów. Wskazany ...

więcej

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Małopolska w zdrowej atmosferze