Aktualna jakość powietrza dla województwa małopolskiego

Jakość powietrza

bardzo dobra dobra umiarkowana niekorzystna zła bardzo zła brak indeksu
Zalecenia zdrowotne

Dane ze stacji

Jakość powietrza

bardzo dobra Jakość powietrza jest bardzo dobra. Warto przewietrzyć pomieszczenia. Zalecana aktywność fizyczna na świeżym powietrzu. dobra Jakość powietrza jest dobra. Warunki sprzyjają aktywności na wolnym powietrzu. umiarkowana Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać długotrwałej aktywności na zewnątrz. Aktywność na powietrzu nie powinna być długotrwała. niekorzystna Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia, szczególnie dla osób chorych, starszych, kobiet w ciąży, małych dzieci. Aktywności na wolnym powietrzu nie są zalecane. zła Jakość powietrza jest zła. Wszyscy powinni ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną. Osoby wrażliwe mogą mieć gorsze samopoczucie i nasilenie objawów chorobowych. bardzo zła Jakość powietrza jest bardzo zła i ma negatywny wpływ na zdrowie. Osoby chore, starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny bezwzględnie unikać przebywania na zewnątrz. Pozostali również powinni ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum.
Stacje pomiarowe dla województwa małopolskiego
Prognoza jakości powietrza dla województwa małopolskiego
Dzisiaj (2024-07-21)
Jutro (2024-07-22)
Pojutrze (2024-07-23)
Wybierz rodzaje wiadomości, które chcesz otrzymywać:
Ostrzeżenia smogowe dla powiatów:
Zapoznałem/-am, się z informacją że:
Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Małopolskie. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: [email protected].
Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera z „Prognozą jakości powietrza, zwanego dalej Newsletterem. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera.
Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera, którego będę otrzymywać. Posiadam prawo do korzystania z uprawnień uregulowanych w art. 15-21 RODO.
Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych w tym np. dostawcom usług IT. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Widżet możesz umieścić na stronie internetowej, aby informować o aktualnej jakości powietrza oraz wprowadzonych stopniach zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza.

px
Podgląd:

Skopiuj poniższy kod i wklej do kodu swojej strony:


		

Widżet pokazuje jakość powietrza dla wybranej stacji, miernika lub średnią dla wybranej gminy lub powiatu. Dane pochodzą ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pyłomierzy Polskiego Alarmu Smogowego i mierników zainstalowanych w ramach projektu LIFE-IP MALOPOLSKA.