Cykl spotkań z operatorami Programu „Czyste Powietrze” za nami!

NDE Sp. z o.o., Stowarzyszenie EkoMonterzy, EnergiaPlus Sp. z o.o., Stargel Sp. z o.o. oraz Fundacja Pozytywni CO2 to operatorzy programu „Czyste Powietrze” działających na terenie Małopolski w ramach pilotażu.

W minionym tygodniu odbył się cykl spotkań pomiędzy Operatorami programu Czyste Powietrze oraz małopolskimi Ekodoradcami. W spotkaniu uczestniczyło ponad 260 pracowników samorządów lokalnych, na obszarze których operatorzy prowadzą swoją działalność. Celem spotkań było umożliwienie wzajemnego poznania, zrozumienia ról każdej strony oraz ułatwienia efektywnej współpracy.

W spotkaniach, obok Operatorów udział wzięli także przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie oraz Urzędu Marszałkowskiego, który odpowiedzialny był za koordynację spotkań.

W pierwszej części spotkania Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawił założenia pilotażu operatorów programu Czyste Powietrze, omówił ich rolę oraz zadania. Następnie każdy z operatorów przedstawił działalność firmy oraz omówił plany związane z działalnością w programie pilotażowym, w tym w szczególności strategię dotarcia do mieszkańców.

Na czym polega działalność Operatorów?

Operatorzy będą bezpłatnie wspierali mieszkańców w procesie wymiany starych pieców lub termomodernizacji domów. Pomogą oszacować koszty inwestycji oraz wysokości dotacji. Dodatkowo wspomogą mieszkańców w wyborze urządzeń, materiałów, wykonawców, a także w zawieraniu umów z wykonawcami. Operatorzy będą pełnić rolę przewodników dla potencjalnych uczestników programu „Czyste Powietrze”. Ta szczególna forma pomocy jest adresowana głównie do osób o najniższych dochodach.

Który operator działa w Twojej gminie?

Działania nowych Operatorów zostały podzielone na pięć regionów województwa, co pozwoli na efektywną koordynację i wsparcie mieszkańców.

  • Region 1. obejmujący powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, oraz miasto Kraków, obsługiwany jest przez Niezależnych Doradców Energetycznych Sp. z o.o. (NDE).
  • Region 2. w skład którego wchodzą powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, oraz miasto Tarnów obejmuje Stowarzyszenie EkoMonterzy.
  • Region 3. skupiający powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki, obsługiwany jest przez EnergiaPlus Sp. z o.o.
  • Regionem 4. obejmującym powiaty: gorlicki, nowosądecki, oraz miasto Nowy Sącz zajmuje się Stargel Sp. z o.o.
  • Na Regionie 5. obejmującym powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański koncentruje się Fundacja Pozytywni CO2.

Więcej informacji na temat operatów znajdą państwo na stronie: https://www.gov.pl/web/nfosigw