„Czego Jaś się nie nauczy…”, czyli edukacja antysmogowa przede wszystkim!

Katarzyna Stadnik

Zapraszamy do kolejnego artykułu z cyklu Poznaj swojego Ekodoradcę! Cykl jest połączony z warsztatami Ekodoradców, podczas których dzielą się oni swoimi doświadczeniami, wiedzą i kreatywnymi pomysłami na walkę ze smogiem. W dniu dzisiejszym prezentujemy działania Katarzyny Stadnik – Ekodoradczyni zatrudnionej w Gminie Liszki w ramach projektu LIFE pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze„.

Kasiu, jesteś naszą specjalistką w prowadzeniu zajęć dla dzieci o tematyce jakości powietrza. Wiemy, że Twoje lekcje są niezwykle ciekawe, dlatego poprosiliśmy Cię, byś poprowadziła warsztaty z zajęć dla dzieci dla pozostałych Ekodoradców. Powiedz nam, gdzie tkwi tajemnica tak dużego zainteresowania Twoimi lekcjami?

Katarzyna Stadnik, Ekodoradca Gminy Liszki:

Dzieci to bardzo wdzięczni słuchacze, którzy są żywo zainteresowani zajęciami o smogu oraz o ochronie powietrza. Szczerze mówiąc, mamy duże szczęście, że możemy korzystać z ciekawych materiałów specjalnie przygotowanych do tego celu. W ramach projektu LIFE powstały scenariusze zajęć dla dzieci, które polecam każdemu nauczycielowi. Na stronie smog.edu.pl znajdą oni mnóstwo ciekawych materiałów do przeprowadzenia lekcji dla dzieci w różnym wieku np.: książeczki, grafiki, karty pracy, ćwiczenia, a także gotowe pomysły na warsztaty aktywizujące. Dzięki temu żadne dziecko nie będzie nudziło się na zajęciach, a nauczyciele znajdą na portalu proste i ciekawe formy pracy podane w bardzo atrakcyjnej graficznie formie.

Dlaczego warto skupiać się na edukacji najmłodszych, nie lepiej koncentrować się na rozmowach z rodzicami?

Katarzyna Stadnik: Zdecydowanie warto i trzeba komunikować problem najmłodszym! Działania edukacyjne dotyczące dzieci to nasza inwestycja w przyszłość, która ma również bezpośrednie przełożenie na osoby dorosłe: ich rodziców i dziadków. Musimy docierać z informacjami nie tylko do osób, które korzystają ze starych i nieekologicznych kotłów, naszym zadaniem jest podnoszenie świadomości zarówno dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych.  Te działania są ze sobą ściśle powiązane i nie można zaniedbywać żadnego odbiorcy. Poza tym, dzieci po odbyciu lekcji o smogu, niejednokrotnie rozmawiają na ten temat ze swoimi rodzicami. Jeżeli rodzic nie ma wiedzy w tym zakresie, to istnieje szansa, że zainteresuje się tematem, a jeśli już pewien poziom świadomości posiada, to będzie to świetna okazja, aby z dzieckiem porozmawiać.

Porozmawiajmy teraz o innych aspektach Twojej pracy, bycie Ekodoradcą to przecież nie tylko spotkania z dziećmi.

Katarzyna Stadnik: To prawda. Jestem zaangażowana w wiele zadań, często bardzo zróżnicowanych, staram się być aktywna na każdym polu, nie tylko w zakresie edukacji. Chcę również pomagać mieszkańcom w wymianie źródeł ogrzewania, właściwie to nasz priorytet. W ostatnich miesiącach udało się wymienić 54 starych kotłów w Gminie Liszki. Uzyskaliśmy dofinansowanie do wymiany kolejnych 140 urządzeń grzewczych. Jestem dumna z tego wyniku, bo to wymierny efekt naszych działań. Bardzo się cieszę, że osoba, która w gminie zajmuje się ochroną powietrza, stała się dostępna dla mieszkańców. Staram się docierać do odbiorcy różnymi drogami, a spotkania bezpośrednie to tylko jedna z nich. Jestem aktywna w internecie oraz w mediach społecznościowych takich jak Facebook. Mieszkańcy mają świadomość, że w urzędzie pracuje osoba, której zadaniem jest dbanie o jakość powietrza oraz podejmowanie działań, które do tego wspólnego celu, jakim jest czyste powietrze, nas doprowadzą. Uważam to za bardzo cenne osiągnięcie projektu LIFE, bez którego mieszkańcy musieliby na własną rękę szukać informacji w różnych, nie zawsze rzetelnych źródłach. Zatrudnienie Ekodoradcy w gminie gwarantuje mieszkańcom obsługę na właściwym poziomie i chciałabym, by każda polska gmina mogła sobie pozwolić na taki komfort.

Więcej informacji o działaniach Ekodoradczyni:

Oficjalna strona internetowa Gminy Liszki: Liszki.pl

Profil na Facebooku dot. ochrony jakości powietrza: EkoLiszki

 

[easy_image_gallery gallery=”311″]

Polecamy

Chcesz otrzymywać cykliczne podsumowanie naszych wiadomości?

Zapisz się do newslettera

Przetwarzanie danych jest związane z realizacją projektu pn.: „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” LIFE-IP MALOPOLSKA / LIFE14 IPE PL021, współfinasowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE w ramach środków Unii Europejskiej, zwanego dalej „projektem LIFE”. Podstawę prawną przetwarzania podanych danych osobowych stanowi art. 5 lit. b Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U.UE.L.2001.8.1) w zw. z art. 27 i 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) Nr 614/2007 (Dz.U.UE.L.2013.347.185). Administratorem podanych danych osobowych jest Komisja Europejska (jednostka ENV.E.4 – LIFE Enviroment, Rue du Bourget 1, B-1140 Bruxelles, Belgique), która powierzyła dane do przetwarzania Beneficjentowi Koordynującemu projekt LIFE – Województwu Małopolskiemu z siedzibą w Krakowie przy ul. Basztowej 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków (reprezentowanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego, który powołał inspektora ochrony danych działającego pod tym samym adresem miejscowym oraz pod adresem elektronicznym iodo@umwm.malopolska.pl) oraz Partnerom uczestniczącymi w realizacji projektu LIFE. Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu LIFE, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości. Dane osobowe mogą zostać przekazane jedynie podmiotom realizującym badania ewaluacyjne realizującym na zlecenie Komisji Europejskiej lub Beneficjenta Koordynującego kontrole i audyt w ramach projektu LIFE. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do upływu 5 lat liczonego od dnia płatności salda końcowego w projekcie LIFE, tj. co najmniej do końca 2028 roku. Podmiot danych osobowych ma prawo do: żądania od przetwarzających dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do europejskiego inspektora ochrony danych Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, Belgique).