Dzień informacyjny LIFE 2024

W dniach 14 i 16 maja 2024 r. miały miejsce Dni Informacyjne LIFE, zorganizowane przez Narodowy Fundusz ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podczas dwudniowego wydarzenia przedstawione zostały zarówno zasady naboru 2024, jak i dobre przykłady projektów realizowanych przez polskich beneficjentów. Spotkania informacyjne to niepowtarzalna okazja do poszukiwania inspiracji i partnerów do projektu LIFE!

Dzień 1 – konferencja on-line (14 maja 2024 r.).

Podczas pierwszego dnia podsumowano nabór za rok 2023, przedstawiono zasady naborów 2024 oraz zasady współfinansowania Programu LIFE ze środków krajowych (NFOŚiGW). Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA), wdrażającej Program LIFE z ramienia Komisji Europejskiej.

Dzień 2 – Konferencja stacjonarna w Warszawie (16 maja 2024 r.)

Podczas drugiego dnia odbył się panel dyskusyjny „Program LIFE 2024” z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Krzysztofa Bolesty, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej – Cezarego Tomczyka, Ministra Środowiska w latach 1991, 2007-2010 – prof. dr hab. Macieja Nowickiego, Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2008-2012 – dr Jana Rączki oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Doroty Zawadzkiej-Stępniak.

W drugiej części spotkania, okazję do zaprezentowania miały projekty w podprogramach:

  • Przyroda i różnorodność biologiczna (Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody PRO NATURA, Biebrzański Park Narodowy, Ministerstwo Obrony Narodowej)
  • Łagodzenie zmiany klimatu i przystosowanie się do niej – (Województwo Małopolskie, Województwo Wielkopolskie, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju)
  • Gospodarka o obiegu zamkniętym i jakość życia (Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, PROZON Fundacja Ochrony Klimatu
  • Przejście na czystą energię (Krajowa Agencja Poszanowania Energii)

Równocześnie trwały spotkania i rozmowy przy stoiskach konsultacyjnych Krajowych Punktów Kontaktowych: LIFE, Horyzont Europa, Urbact.

Tekst powstał w ramach projektu LIFE-IP EKOMALOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” (LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005) dofinansowanego ze środków programu LIFE Unii Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.