#EURegionsWeek – Europejski Tydzień Regionów i Miast 2023

W dniach 9–12 października 2023 r. w Brukseli odbędzie się kolejny – 21. Europejski Tydzień Regionów i Miast (#EURegionsWeek). Jest to największe doroczne wydarzenie poświęcone m.in. polityce spójności oraz finansowaniu działań środowiskowych z unijnych instrumentów.

Czym jest #EURegionsWeek?

#EURegionsWeek to coroczne, zazwyczaj czterodniowe wydarzenie poświęcone polityce regionalnej. Podczas wydarzenia miasta i regiony prezentują swoje możliwości generowania wzrostu i tworzenia miejsc pracy oraz wdrażania unijnej polityki spójności UE.

Europejski Tydzień Regionów i Miast jest współorganizowany przez Europejski Komitet Regionów (KR) i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej (DG REGIO). Impreza gromadzi prelegentów i uczestników specjalizujących się m.in. w obszarze zmian klimatycznych, efektywności energetycznej, czy też transformacji energetycznej regionów. #EURegionsWeek towarzyszą liczne spotkania, wystawy i warsztaty służące nawiązywaniu kontaktów w zakresie rozwoju regionalnego i lokalnego. Co roku program jest dostosowywany do konkretnego kontekstu programu prac UE.

Jak zgłosić uczest​​nictwo w wydarzeniu?

Zapraszamy do udziału w konferencjach, warsztatach organizowanych w ramach 21. Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast!

Chcąc wziąć udział w wydarzeniu należy dokonać zgłoszenia poprzez stronę internetową.

Więcej informacji na temat #EURegionsWeek znajduje się pod adresem: https://europa.eu/regions-and-cities/.