Ewaluacja Programu Ochrony Powietrza

Rozpoczęły się prace nad aktualizacją Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Dlatego też 7 grudnia br. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyły się warsztaty dla ekodoradców. Celem spotkania było podsumowanie efektów działań realizowanych w ramach Programu Ochrony Powietrza, przedstawienie wyników badań ewaluacyjnych Programu oraz wspólne wypracowanie koncepcji i rozwiązań, które posłużą jego aktualizacji. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Józef Gawron.

Ocena istniejącego Programu

Gośćmi spotkania w krakowskim Muzeum Lotnictwa Polskiego byli m.in. Stanisław Tworek – monitor projektu LIFE, przedstawiciel NEEMO – instytucji monitorującej projekty LIFE, Ryszard Listwan oraz Jacek Gołda – Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka – ekonomistka, badaczka problematyki polityki społecznej.

W pierwszej części spotkania Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska Piotr Łyczko podsumował efekty wdrażania obowiązującego Programu. Podkreślił m.in. efekty działań antysmogowych w województwie związane z wymianą pozaklasowych kotłów i kontrolą palenisk. od przyjęcia uchwały antysmogowej dla Małopolski, w okresie od stycznia 2017 do końca czerwca 2022 roku wymienionych zostało prawie 73 tys. nieefektywnych kotłów na paliwa stałe. Co ważne, średnia liczba wymienionych kotłów w gminach będących partnerami projektu LIFE, gdzie funkcjonują ekodoradcy jest prawie trzykrotnie wyższa niż dla pozostałych gmin. Z procesem wymiany najlepiej poradziły sobie gminy: Kraków (98 proc. wymienionych kotłów), Skawina (49 proc.), Zabierzów (48 proc.).

Następnie prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka w imieniu firmy „EU-CONSULT” Sp. z o.o. przedstawiła ocenę efektywności obowiązującego Programu. Analizę tę wykonano na potrzeby aktualizacji dokumentu. W opracowaniu wykorzystano m.in. wyniki ankietyzacji podmiotów takich jak: gminy, starostwa, jednostki naukowe czy przedsiębiorstwa. Opinie na temat głównych problemów i wyzwań pozwolą na właściwe ukierunkowanie działań naprawczych.

Warsztaty tematyczne

Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Ważnym etapem procesu oceny Programu Ochrony Powietrza jest wykorzystanie doświadczeń Ekodoradców realizujących zadania w ramach projektu LIFE. Opinie pracowników zaangażowanych w codzienne działania na rzecz ochrony powietrza stanowią nieocenioną pomoc w ewaluacji Programu.

Chcemy tworzyć programy, które będą służyć mieszkańcom. Wykorzystajmy te warsztaty by rozmawiać i zastanawiać się co i jak zrobić, żebyśmy w swoich działaniach byli nie tylko skuteczni, ale też zrozumiani przez społeczności lokalne. Chcemy, aby to właśnie dzięki nim dokonała się przemiana w podejściu do jakości powietrza.

rozpoczął Józef Gawron, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Uczestników warsztatów podzielono na 8 grup. Każdy z zespołów podjął wyzwanie opracowania rozwiązań , które mogłyby usprawnić działania w obszarach związanych z poprawą jakości powietrza. Wśród tematów znalazły się m.in. działania gminy na rzecz czystego powietrza, monitorowanie efektów Programu Ochrony Powietrza czy plan działań krótkoterminowych.

Duże zaangażowanie uczestników pozwoliło na skuteczne wypracowanie wielu pomysłów, które następnie prezentowano na forum. Każda z grup przedstawiła także propozycję jednej zmiany, która w jej opinii powinna znaleźć się w nowym Programie Ochrony Powietrza. Późniejsze głosowanie pozwoliło na uszeregowanie propozycji, te zaś zostaną przeanalizowane pod katem wdrożenia w najnowszej wersji programu ochrony powietrza.