Finałowa Gala Projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” – ekologiczna rewolucja w sercu Małopolski

W poniedziałek, 18 grudnia w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie miała miejsce uroczysta Gala finałowa projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”. To wyjątkowe wydarzenie stanowiło podsumowanie ośmiu lat działań na rzecz poprawy jakości powietrza w Małopolsce. Podczas gali uhonorowano gminy, instytucje oraz osoby, które odegrały kluczowa rolę w realizacji strategii mającej na celu poprawę jakości powietrza w regionie.

Województwo Małopolskie od 2016 roku realizuje projekt zintegrowany LIFE, którego celem jest wdrażanie Programu Ochrony Powietrza dla województwa małopolskiego. Jednym z kluczowych elementów projektu było utworzenie sieci Ekodoradców, którzy pełnią niezwykle ważną rolę w budowaniu świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski.

Każdy ekodoradca pracujący w projekcie LIFE dołożył swoją cegiełkę do budowy tego wspólnego sukcesu, jakim jest poprawa jakości powietrza. Jeszcze kilka lat temu w Małopolsce było 64 ekodoradców w 62 gminach, obecnie w 177 gminach pracuje już 249 ekodoradców.

– podkreślił Józef Gawron – wicemarszałek województwa małopolskiego

Małopolska jest ważna dla całej Polski i wyróżnia się na tle innych województw

Dzięki projektowi LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” wiele rozwiązań  wdrożono również w innych województwach, a nawet na poziomie całego kraju. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) powstała na wzór prowadzonej w województwie małopolskim Bazy inwentaryzacji źródeł ogrzewania. Była to pierwsza tego typu baza danych w Polsce umożliwiająca gromadzenie informacji nt. źródeł ogrzewania w ujednolicony sposób dla całego województwa. Ponadto Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów (ZUM) powstała na wzór Małopolskiej listy kotłów i ogrzewaczy. W ogólnopolskim portalu mObywatel powstała nowa funkcjonalność inspirowana małopolską aplikacją Ekointerwencja.

Województwo Małopolskie jako pierwszy region w Polsce dołączył w 2015 roku do grona beneficjentów projektów LIFE w obszarze ochrony powietrza. Na bazie Państwa doświadczeń inne województwa w kraju rozpoczęły realizację podobnych projektów m.in. opolskie, wielkopolskie, śląskie, podkarpackie. Dziś śmiało można powiedzieć, że gminy nie wyobrażają sobie funkcjonowania urzędów bez Ekodoradców.

– zauważył Stanisław Tworek – monitor projektu LIFE, nadzorujący projekt z ramienia Komisji Europejskiej

Ceremonia wręczenia nagród

Podczas uroczystej Gali finałowej projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze” nagrodzono zaangażowanie gmin w sześciu kategoriach. Na sukces ten procowali głównie Ekodoradcy.  Oto laureaci poszczególnych kategorii:

I. Kategoria Edukacyjna Eksplozja – laureat gmina Andrychów

Gmina Andrychów została uhonorowana za rozdystrybuowanie ponad 442 tysięcy materiałów edukacyjnych, w tym ulotek, broszur, plakatów itp. Dodatkowo, w gminie zorganizowano liczne konkursy ekologiczne, akcję edukacyjną „Eko płuca” oraz obchody Dnia Ziemi.

II. Kategoria Mistrzowie Spotkań – laureat gmina Świątniki Górne

Gmina Świątniki Górne zasłużyła na wyróżnienie za zorganizowanie ponad 400 spotkań w szkołach, przedszkolach, z mieszkańcami i lokalnymi liderami. Wydarzenia zgromadziły ponad 15 tysięcy uczestników. Do najciekawszych należały obchody „Green Week” oraz zajęcia dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii w szkołach podstawowych.

III. Kategoria Media Magnetyzm – laureat miasto Limanowa

Miasto Limanowa została doceniona za opublikowanie ponad 1600 artykułów w prasie, Internecie, radiu, TV oraz innych mediach. Dodatkowo, wyróżniła się organizacją wydarzeń ekologicznych takich jak; „Ekologiczny bieg wirtualny na 5”, akcje medialne w ramach „Mobility Week” i „Green Week”, a także kiermasz „Zero Waste”.

IV. Kategoria Zielone dialogi – laureat gmina Liszki

Gmina Liszki została wyróżniona za udzielenie ponad 74 tysięcy porad mieszkańcom. Ponadto realizuje edukację ekologiczną wśród dzieci, zorganizowała warsztaty, takie jak: „Las w słoiku”, targi ciepła z pokazem ekologicznych urządzeń grzewczych oraz obchody „Dnia czystego powietrza”.

V. Kategoria EkoRewolucja po małopolsku – laureat gmina Skawina

Gmina Skawina w ostatnich latach wymieniła 2 487 kotłów na paliwa stałe, przeprowadziła 2 797 kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej i zakazu spalania odpadów. Dodatkowo, gmina ta jako pierwsza podjęła się realizacji programu „Stop Smog”.

Nagroda specjalna Clean Air Champion dla Krakowa za szereg działań w walce o czyste powietrze: m.in. skuteczne wdrażanie programu ochrony powietrza, uchwały antysmogowej, przyjęcie pierwszej w Polsce strefy czystego transportu.