II spotkanie grupy roboczej ds. ochrony powietrza „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju”

22 maja rozmawialiśmy o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, samorządów i organizacji z całego kraju. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń, a także odpowiedź na pytania: Jakie usprawnienia są konieczne do wdrożenia, żeby baza była użyteczna dla gmin i regionów? Co można zrobić z danymi z CEEB?

Wyzwania i plany na przyszłość

Województwo zachodniopomorskie przy pomocy Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej na danych z CEEB prowadzi analizy przestrzenne. W ten sposób pokazuje jak można odwzorować dane z CEEB na mapie. Dzięki niej można łatwo zlokalizować zagęszczenie pieców na węgiel w danej gminie. Na pierwszy rzut oka widać wtedy gdzie należy interweniować i wymieniać kotły w pierwszej kolejności.

dane dot. zainstalowanych kotłów pokazane na mapie
Zainstalowane kotły w gminie Polin- mapa

Wykorzystanie danych z CEEB na poziomie województwa

Dane z CEEB można także wykorzystać przygotowując inwentaryzację emisji w ramach opracowywania regionalnego Programu ochrony powietrza. Europejskie Centrum Czystego Powietrza podzieliło się doświadczeniami w jaki sposób, używając dostępnych kalkulatorów emisji, można przygotować bazę emisji.

Grupa robocza ds. ochrony powietrza „Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju”

Projekt Partnerstwo: Środowisko dla rozwoju jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu i środowiska. Celem projektu jest utworzenie platformy współpracy organów odpowiedzialnych za ochronę środowiska i klimatu, w tym za zarządzanie funduszami unijnymi. Projekt finansowany jest z Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021–2027.