Jakość powietrza a zdrowie – przedstawiciele nauki i władz razem dla lepszego powietrza

3-5 lipca br. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej warto było być na IV Konferencji Naukowej „Jakość powietrza a zdrowie”. Konferencja stanowiła platformę, która połączyła środowiska naukowe, instytucje zajmujące się problematyką jakości powietrza, władze regionalne oraz organizacje pożytku publicznego czy edukatorów ekologicznych.

Wydarzenie naukowe realizowane było w ramach Projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL.

Zdrowie i środowisko

Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym tematem konferencji było badanie zanieczyszczeń powietrza i ich wpływu na zdrowie i życie ludzi. Poruszono także kwestie edukacji ekologicznej oraz aspektów prawnych związanych z poprawą jakości powietrza. W tym roku do programu dodano też tematykę bioaerozolu, co jest istotne w kontekście nasilających się zmian klimatycznych.

Organizatorami wydarzenia byli Uniwersytet Wrocławski, Politechnika Wrocławska, Miasto Bydgoszcz, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Europejskie Centrum Czystego Powietrza. W czwartej edycji konferencji JPAZ wzięli także udział przedstawiciele projektu LIFE „Małopolska w zdrowej atmosferze”.

Trzy dni dyskusji

Konferencja była podzielona na trzy dni. Jej program objął różnorodne sesje prezentacyjne, dyskusje i panele. Pierwszy dzień rozpoczęła sesja inauguracyjna, po której przeprowadzono trzy bloki prezentacyjne. Omawiano tematy związane z wpływem jakości powietrza na zdrowie, a także stanem środowiska atmosferycznego. Informacje prezentowane były przez przedstawicieli środowiska naukowego, lekarskiego i jednostek badawczych. Przedstawiono nowe dowody naukowe potwierdzające związek między złej jakości powietrzem a rozwojem chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowego oraz innych problemów zdrowotnych. Na zakończenie dnia odbyła się sesja posterowa, która stanowiła okazję do dyskusji i wymiany poglądów.

W drugim dniu kontynuowano tematy związane ze stanem środowiska atmosferycznego, w tym z emisją szkodliwych gazów z różnych źródeł, takich jak składowiska odpadów czy hałdy pogórnicze. Odbyła się również sesja poświęcona aerobiologii molekularnej i środowiskowej obejmująca tematy związane m.in. z przenoszeniem pyłków roślin i ich wpływem na ryzyko alergii, a także wpływem zmian klimatu na stężenia alergenów. Dzień zakończyła sesja dotycząca modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych oraz jakości powietrza.

Ostatni dzień konferencji rozpoczął się panelem dyskusyjnym na temat zarządzania jakością powietrza w obliczu nadchodzących wyzwań środowiskowych. Eksperci skoncentrowali się na wyzwaniach związanych z zarządzaniem niską emisją oraz wprowadzaniem skutecznych mechanizmów monitorowania emisji. Druga część panelu dotyczyła stref czystego transportu i pytania, czy mogą one stanowić skuteczne narzędzie w redukcji zanieczyszczeń komunikacyjnych. Eksperci wskazali pozytywny wpływ takich rozwiązań na jakość powietrza, szczególnie w obszarach o dużej intensywności ruchu. Przedstawiono przykłady zagranicznych sukcesów, gdzie wprowadzenie stref czystego transportu przyczyniło się do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń oraz poprawy jakości życia mieszkańców. W trakcie ostatniego dnia konferencji odbyła się też sesja dotycząca pomiarów jakości powietrza podczas której przedstawiono najnowsze metody i technologie służące monitorowaniu poziomów zanieczyszczeń. Poruszono też kwestie społecznych, ekonomicznych i prawnych aspektów jakości powietrza.

Podsumowanie konferencji

Konferencja Naukowa „Jakość powietrza a zdrowie” była nie tylko miejscem prezentacji najnowszych badań i osiągnięć naukowych, ale także okazją do integracji środowisk zajmujących się problematyką jakości powietrza. Wymiana wiedzy i doświadczeń między różnymi podmiotami miała na celu stworzenie efektywnych strategii zarządzania jakością powietrza. Konferencja naukowa z pewnością przyczyniła się do zwiększenia świadomości na temat problemów związanych z jakością powietrza i ich wpływu na zdrowie.