Już 4 małopolskie gminy zdecydowały o przyjęciu lokalnych uchwał antysmogowych

zoom 25F IMG 4941

W ostatnich tygodniach na radach małopolskich gmin podjęto gorącą dyskusję nad przyjęciem lokalnych uchwał antysmogowych. Przypomnijmy, że na terenie całego województwa funkcjonuje już uchwała antysmogowa dla Małopolski. Jej głównym założeniem jest wymiana pozaklasowych kotłów na paliwa stałe do końca 2022 roku. Lokalne uchwały mają na celu niejako zaostrzenie tych przepisów, głównie poprzez eliminację możliwości instalacji kotłów węglowych.

Uchwały takie będą przyjmowane przez Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek gmin i po podjęciu przez Radę Gminy odpowiedniej uchwały kierunkowej. Jako pierwsze uchwały kierunkowe przyjęły gminy Miasto Oświęcim, Miasto Nowy Targ, Skawina i Krzeszowice. Teraz to po stronie Zarządu Województwa Małopolskiego jest przekazanie uchwał do konsultacji społecznych.

Zgodnie z zapisami nowego Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego, na wniosek zainteresowanych gmin, możliwe jest przyjęcie lokalnych uchwał antysmogowych według ujednoliconych wytycznych. Celem tych regulacji jest przyspieszenie procesu poprawy jakości powietrza, realizacja celów polityki klimatycznej oraz nowej Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. Program ochrony powietrza wskazuje również na potrzebę objęcia tych gmin preferencjami dofinansowania inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2027.

Najważniejsze założenia dla lokalnych uchwał antysmogowych:

  • Zakaz eksploatacji dla nowych kotłów i ogrzewaczy na węgiel od 1 stycznia 2022 roku i istniejących od 1 stycznia 2030 roku.
  • Zaostrzone wymagania dla nowych kotłów na biomasę (emisja pyłu do 20 mg/m³) i nowych kominków (zamknięta komora spalania, automatyczna regulacja) od 1 stycznia 2023 roku.
  • Zachowanie pozostałych terminów i wymagań obecnej uchwały antysmogowej dla Małopolski, w tym wymiana kotłów pozaklasowych do końca 2022 roku a kotłów 3 i 4 klasy do końca 2026 roku.