Konferencja nt. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków za nami!

CEEB3

W dniu 22 marca br. za pośrednictwem Platformy do spotkań online Cisco Webex Meetings odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego. Była to okazja do zapoznania się z aktualnym stanem prac nad systemem CEEB oraz uzyskania odpowiedzi na nasuwające się pytania. W konferencji wzięło udział ponad 200 uczestników.

Czego się dowiedzieliśmy?

Podczas konferencji Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zaprezentował oraz omówił m.in. cel powstania CEEB, zaawansowany status prac nad niezawodnością systemu, końcowy projekt przyszłej centralnej ewidencji, zadania stojące przed Urzędem oraz jego rolę we wprowadzaniu danych oraz obowiązujące terminy składania deklaracji.

W części dyskusyjnej uczestnicy chętnie zadawali pytania dotyczące zasad działania samego systemu oraz przedstawiali swoje wątpliwości. Poruszono tematy m. in. wprowadzania źródeł ciepła wykorzystujących odnawialne źródła energii, braku chęci składania deklaracji przez mieszkańców, nieruchomości o nieuregulowanym statusie prawnym oraz planowanych ogólnopolskich kampanii edukacyjnych.

Korzyści dla gmin i mieszkańców

Planowane wdrożenia systemu jakim jest CEEB, przyniesie bardzo duże korzyści zarówno dla gmin, jak i dla mieszkańców. System ten umożliwi zebranie danych dotyczących stanu energetycznego budynków, informacji o formach pomocy publicznej (dotacjach, preferencyjnych kredytach) przyznanych na termomodernizację lub wymianę kotłów w budynkach. Wszystkie wspólne działania w tym zakresie przybliżają nas do poprawy jakości powietrza.

Formularz zadawania pytań:

Konferencja nt. CEEB